Monthly Archives: Srpen 2021

Školní rok 2021 – 22

https://www.ispeech.org/text.to.speechŠkolní rok 2021 - 22 bude slavnostně zahájen 1. 9. v 8:00 před školou. Děti zůstanou ve škole do 9:20. Vstup třetích osob (rodičů, prarodičů) do školy bude umožněn jen u žáků