Mezinárodní vzdělávací aktivity


https://www.ispeech.org
V rámci projektu máme naplánované čtyři mezinárodní vzdělávací aktivity:

1. Sliač, Slovensko

  • termín: prosinec 2019
  • téma: zeměpis, matematika, výtvarná výchova

2. Despotovac, Srbsko

  • termín: květen 2020 (tato mobilita byla z důvodu uzavření škol odložena)
  • téma: přírodopis, fyzika, chemie

3. Mielżyn, Polsko

  • termín: říjen 2020
  • téma: informatika, hudební a tělesná výchova

4. Přimda, Česká republika

  • termín: květen 2021
  • téma: dějepis, jazyky a literatura, pracovní činnosti