Vzdělávací aktivita na Slovensku


Powered by iSpeech
První mezinárodní vzdělávací aktivita se konala 10. – 14. prosince ve Sliači a její náplní byly zeměpis, matematika a výtvarná výchova, neboť garantem těchto předmětů je v projektu právě slovenská škola.

Někteří z účastníků se před setkáním ve Sliači znali, jiní se teprve rozhlíželi, ale na spolupráci vůbec nebylo znát, kdo je zkušenější a kdo méně. Žáci rozdělení do mezinárodních skupin pracovali bez problému jako jeden tým.

Vzdělávací aktivita byla slavnostně zahájena v tělocvičně školy. Slovenští partneři nás přivítali a seznámili s programem setkání.

Žáky čekaly nejrůznější matematické úkoly (matematické hádanky, hry Jeopardy a Finanční odysea) a výtvarné workshopy (výroba svíček z včelího vosku a vánočních dekorací z drátků), procházka po Sliači spojená s ochutnávkou tamních minerálních pramenů či beseda s cestovatelkou, která jim zajímavě vyprávěla o svém pobytu na Islandu.

Navštívili rovněž město Banská Bystrica a starou školu ve Španie Dolině, kde jim paní průvodkyně vyprávěla o někdejší těžbě mědi v této lokalitě. Ve Žiaru nad Hronom navštívili tamní hvězdárnu, kde je čekal program o hvězdné obloze a o nebezpečí, které pro Zemi představují asteroidy.

Příjemný odpočinek přinesla návštěva aquaparku Kováčová, kde si děti mohly zasportovat.

V pátek 13. prosince nás slovenští kamarádi seznámili s tradicemi pojícími se k svátku sv. Lucie. Bíle oděné „Lucky“ obcházely školou a zpívaly svoji písničku. Kromě toho byl celý den spojen i s vánočními tradicemi a starými řemesly. Děti si mohly vyrobit různé jednoduché vánoční dekorace, ozdobit perníčky, upéci oplatky, vyzkoušet si výrobu tradičního modrotisku.

Odpoledne jsme zhlédli vystoupení slovenských žáků na školní akademii a večer korunovaly vánoční trhy ve škole.

Posledním dnem setkání byla sobota – žáci rozdělení do mezinárodních skupin vytvořili plakáty o jednotlivých aktivitách, s nimiž se během týdne seznámili, a své nově nabyté zkušenosti pak prezentovali ostatním.  

Děkujeme slovenským partnerům za úžasný týden, který jsme měli možnost v jejich škole prožít. Během jediného týdne jsme se naučili spoustu věcí a navázali jsme nová přátelství.