Prezentace projektu


Text to Speech
Projekt prezentujeme na nástěnkách ve škole a v regionálním tisku (Tachovský deník, Tachovská Jiskra, Přimdský Zpravodaj).

Projektová nástěnka

Tachovský deník, 9. ledna 2020

Tachovská Jiskra, 15. ledna 2020