Chemie


https://www.ispeech.org
Naši srbští kamarádi připravili pro každý z národních týmů návody na jednoduché chemické pokusy. My jsme dostali za úkol provést pokus "hořící peníze". Takto se nám povedl:


Kromě toho jsme si vyzkoušeli ještě jednoduché pokusy nazvané "tančící rozinky" a "lávový efekt" a o své zkušenosti jsme se podělili s projektovými partnery:

Tančící rozinky

Lávový efekt

 

13. února 2020 jsme navštívili Techmania Science Center v Plzni. V expozici Chemistři jsme si prohloubili naše znalosti z chemie a nakonec jsme zhlédli představení s tekutým dusíkem, které se nám moc líbilo.