Dějepis


Convert Text to Speech
Netradiční seznámení s historií nachystalo pro malé i velké ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko v Bärnau ve spolupráci se Západočeským museem v Plzni, Katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské university v Plzni, Ústavem pro archeologii FF UK a Museem Českého lesa v Tachově.

Závěrečný workshop projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko se konal v úterý 3. prosince 2019 v Západočeském museu v Plzni a zúčastnili se jej také žáci 6. a 7. třídy naší školy. Program byl opravdu bohatý – děti měly možnost vyzkoušet si prakticky nejrůznější aktivity. V expozici Archeologie čekalo děti seznámení s odíváním v pravěku – mohly si vyzkoušet například tkaní na hřebenovém stávku. Na dalším stanovišti se proměnili v pravěké sochaře a modelovali sošku Věstonické venuše. Za svá zdařilá díla obdrželi osvědčení „pravěký sochař“. Studenti historie připravili i zajímavé pracovní listy, na nichž si děti mohly ověřit své znalosti z hodin dějepisu.

V expozici Historie se návštěvníci setkali se zástupci Historického parku Bärnau-Tachov, kteří jim představili Historický park a jeho aktivity.

Na chodbách mezi oběma expozicemi prezentovalo práci archeologů Museum Českého lesa v Tachově a zajímavou přednášku o antice představil Ústav pro archeologii FF UK.

V mezipatře seznámili archeologové děti s nástroji a zbraněmi užívanými v pravěku a také s tím, jaké informace lze vyčíst z kosterních pozůstatků.

Ve Zbrojnici si děti mohly vyzkoušet hru na repliky hudebních nástrojů (bubínek, píšťaly,…). U „pravěkého hrobu“ se proměnily v archeology, hledaly různé artefakty a pořídily o nich zápis. Na posledním stanovišti ve Zbrojnici si prohlédly keramické nádoby i jejich novodobé repliky a dozvěděly se více o jejich užívání.

Prostor u šaten se proměnil v pravěkou kuchyni. Zájemci se mohli seznámit s potravinami, které provázejí lidstvo po dlouhá staletí. Byl zde umístěn i žernov a zrnotěrka, na nichž si žáci zkusili umlít mouku. Z té pak zadělali těsto na placky, zástupci Ústavu pro archeologii jim je upekli a potřeli medem – jednoduchý pokrm chutnal opravdu báječně.

Netradiční výuka historie děti bavila a odnesly si z workshopů spoustu nových poznatků a zkušeností. Obrovský dík patří všem, kteří se na přípravě a realizaci projektového dne v Západočeském museu podíleli.