Přírodopis


Speech Synthesis
V rámci přírodopisu jsme se zúčastnili výukového programu Tonda Obal na cestách

Bylinkové minizahrádky

Žáci vytvořili prezentace o ohrožených druzích rostlin a živočichů v jednotlivých partnerských zemích.

Společně vytvořili interaktivní mapu s přírodními krásami našich čtyř zemí

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet