Přírodopis


Speech Synthesis
V rámci přírodopisu jsme se zúčastnili výukového programu Tonda Obal na cestách