Výtvarná výchova


Text to Speech
Rozhodli jsme se propojit výtvarnou výchovu a zeměpis a nakreslit obrázky přírodních krás a kulturních památek našich zemí. Z jednotlivých obrázků pak vytvoříme společné pohlednice.