Zeměpis


https://www.ispeech.org/text.to.speech
Zeměpisné aktivity jsme zaměřili na Českou republiku - vytvořili jsme prezentaci o zajímavých místech v naší zemi a také hru kvarteto. K prezentaci jsme vytvořili i kvíz pro naše kamarády.

Osmáci se v hodinách angličtiny věnovali tématu Sluneční soustava a vytvořili vlastnoručně kreslené plakáty. 

Všechny národní týmy vytvořily pro ostatní kvízy o svých zemích:

Česká republika

Polsko

Slovensko

Srbsko