Řády


iSpeech.org
Školní řád

Organizační řád školy

Vnitřní řád ŠJ ZŠ Přimda

Provozní řád ŠJ ZŠ Přimda

Vnitřní řád školní družiny

ZŠ Přimda - Provozní řád hřiště

ZŠ Přimda - Provozní řád travnaté hřiště

Řád tělocvičny