Přátelství bez hranic


Text to Speech

Naše škola využívá od roku 2015 dotační program Plzeňského kraje nazvaný Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Plzeňský kraj opakovaně podpořil náš projekt „Přátelství bez hranic" a této dotace využíváme k návštěvám našich partnerských škol na Slovensku a v Polsku.

2015

V roce 2015 jsme před Vánocemi navštívili naši partnerskou školu v Zubrohlavě (na Oravě). Více zde: Přátelství bez hranic 2015

2016

V roce 2016 jsme projekt Přátelství bez hranic propojili s projektem Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success a navštívili jsme opětovně naše kamarády v Zubrohlavě. 

2017

V roce 2017 jsme navštívili partnerskou školu A. Sládkoviča ve Sliači. Více zde: Přátelství bez hranic 2017

2018

V roce 2018 se šest žáků čtvrté třídy naší školy zúčastnilo díky projektu Přátelství bez hranic vzdělávací aktivity projektu WATER ve Sliači. Více zde: Přátelství bez hranic 2018

2019

V roce 2019 jsme uskutečnili v rámci projektu Přátelství bez hranic dokonce dvě setkání. V červnu se pět slovenských čtvrťáků zúčastnilo vzdělávací aktivity projektu WATER na Přimdě.

V říjnu pak šest našich páťáků vycestovalo do Polska a navštívilo naši partnerskou školu v Mielżynu.

Více zde: Přátelství bez hranic 2019