Přátelství bez hranic 2017


TTS

Sliač (Slovensko), 16. - 20. října 2017

Deset žáků ze Základní školy Přimda za doprovodu ředitelky školy Marcely Husákové a učitelky Jitky Petrusové navštívilo partnerskou Základní školu A. Sládkoviča ve Sliači. Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.

Žáci obou škol byli rozděleni do smíšených česko-slovenských dvojic, v nichž po celou dobu spolupracovali. První den si prohlédli celý areál školy, zahráli si zábavnou ekologickou hru, zasportovali si v tělocvičně a v tabletové učebně si vyzkoušeli zajímavé programy pro hodiny zeměpisu.

Po obědě se všichni přesunuli na vojenskou leteckou základnu, kde se děti dozvěděly několik informací o historii a úloze základny, o výcviku stíhacích letců, měly dokonce možnost vidět jeden stroj při vzletu.

Po návratu z exkurse žáci obou škol formou prezentace a videa představili svou vlast, region, město a školu.

Druhý den nás čekala prohlídka školní zahrady vybudované v projektu nazvaném „Záhrada, ktorá učí“, kde jsme společně zasadili strom přátelství (magnolii). V hodině regionální výchovy se naše děti seznámily s místními lidovými řemesly a vyrobily si z drátků jednoduchý přívěsek. V chemické laboratoři spolu s žáky 7. ročníku zkoumali vlastnosti některých látek a poté v hodině technických prací zapojovali elektrické obvody s pomocí stavebnice a programů na počítači.

Po obědě byla prohlídka města Sliač a také koupání v termálním koupališti Holidaypark Kováčová.

Třetí den jsme se společně vydali na trochu náročnější procházku – turistický výstup na Pustý hrad. Na vrcholku svítilo sluníčko, ale výhled do okolí nám překazila mlha. Po krátké prohlídce historického centra města Zvolen jsme se vrátili do školy, kde pro nás žáci 1. stupně připravili taneční a pěvecké vystoupení. Na závěr zhodnotily ředitelky obou škol celé setkání. Pak už si děti užívaly volné zábavy během hudebně-tanečního odpoledne.

Všem se toto přátelské setkání, za které patří dík koordinátoru projektového setkání Mgr. Róbertu Borbélymu, PhD., moc líbilo a žáci obou škol se těší, že se opět sejdou při aktivitách v rámci projektu WATER, jenž je financován z programu Erasmus+.

Slavnostní zahájení setkání ve Sliači

Přátelství bez hranic - prezentace