Přátelství bez hranic 2018


iSpeech

Sliač (Slovensko), 15. - 19. října 2018

Šest žáků čtvrté třídy Základní školy Přimda se zúčastnilo vzdělávací aktivity ve Sliači. Jejich návštěva Slovenska se uskutečnila v rámci projektu Přátelství bez hranic, který je financován Plzeňským krajem.
Čtvrťáci se ve Sliači zúčastnili všech mimoškolních aktivit (výletů a exkursí), které byly připraveny pro jejich starší spolužáky (účastníky projektu WATER). Během školních aktivit měli svůj vlastní program. Účastnili se vyučovacích hodin spolu se svými slovenskými vrstevníky, navštívili i školní družinu, hráli společně vybíjenou atd.
Možnost zúčastnit se vzdělávací aktivity ve Sliači společně se staršími spolužáky byla pro čtvrťáky cennou zkušeností. Našli si nové kamarády a naučili se spolupracovat s vrstevníky v zahraničí.