Přátelství bez hranic 2019


iSpeech

Přimda (Česká republika), 10. – 14. června 2019

Pět slovenských čtvrťáků se zúčastnilo vzdělávací aktivity na Přimdě v rámci projektu Přátelství bez hranic. Plnili stejné úkoly jako účastníci projektu WATER a byli úspěšní. Čeští a slovenští čtvrťáci vytvořili smíšené skupiny Žraloků a Delfínů, které se zapojily do hry Českým lesem s bobrem Přimdoslavem. Pouze ve středu, když jsme šli na Mílov, zůstali ve škole (z důvodu celkově velkého počtu žáků účastnících se mobility) a hráli společně hry.
Nebylo snadné připravit program tak, aby se jej mohli zúčastnit žáci tak rozdílného věku, ale byla to pro nás všechny velmi cenná zkušenost. A výsledky práce čtvrťáků byly pro všechny překvapením, protože byli skutečně schopni splnit stejné úkoly jako jejich starší spolužáci.

Mielżyn (Polsko), 14. – 18. října 2019

Šest žáků 5. třídy Základní školy v Přimdě navštívilo naši partnerskou školu v polském Mielżynu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.
Program setkání byl opravdu bohatý. Žáci navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází museum prvních Piastovců. Prohlédli si zde rekonstrukce dobových staveb, seznámili se s historií prvních Piastovců a Přemyslovců a z připravených dílů společně postavili základy středověké kaple.
Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva aquaparku Termy Maltańskie, kde si užili tamního vodního světa.
Další historicky zaměřený výlet vedl žáky do Grzybowa, kde stával ve středověku hrad. Prohlédli si hradiště, dozvěděli se něco o jeho historii a o životě ve středověku vůbec. Seznámili se také se středověkým způsobem boje a sami si vyzkoušeli lukostřelbu. Energii mohli vybít při veselých hrách, jakými bylo shazování dřevěných hranolků, „opilý rytíř“ nebo přetahovaná lanem.
Projektu WATER byly věnovány aktivity ve škole v Mielżynu. Žáci pracující na tomto projektu si nachystali ukázku toho, co se během dvouleté spolupráce naučili, a o své nové zkušenosti se podělili jak s mladšími žáky z vlastní školy, tak ze škol ve Witkowu a s naší českou skupinkou. Na celkem šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet pět různých pokusů s vodou a vyzdobit látkové tašky pomocí vosku a barev na textil.
Na setkání v Polsku si děti připravily i krátkou prezentaci, v níž představily samy sebe, naši školu a Českou republiku. Po celou dobu setkání využívali žáci obou škol ke komunikaci své mateřské jazyky – češtinu a polštinu. Uvědomili si, že sice ne všechna slova jsou stejná či podobná, ale že naše jazyky jsou si blízké a že se s kamarády v Polsku dobře dorozumí.
Naši žáci se zúčastnili tří vyučovacích hodin spolu se svými polskými kamarády. Při pracovních činnostech vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty vodní živočichy, při tělocviku si společně s kamarády zahráli několik veselých her a zkusili si také, jak vypadá hodina angličtiny v polské škole.
Týden utekl jako voda a my jsme se jen neradi loučili a odjížděli domů. Odvezli jsme si s sebou krásné zážitky, na které nikdy nezapomeneme.