Přátelství bez hranic 2022


iSpeech
Naše škola obdržela od Plzeňského kraje dotaci na mezinárodní spolupráci. Díky projektu Přátelství bez hranic tak mohlo deset žáků se dvěma vyučujícími strávit týden od 12. do 16. prosince v partnerské škole na Slovensku. Návštěva ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavské Sobotě byla odměnou pro žáky, kteří aktivně pracují na mezinárodních projektech v rámci eTwinningu a Erasmu+. Se ZŠ Š. M. Daxnera spolupracujeme od roku 2017, kdy jsme společně realizovali v rámci programu Erasmus+ projekt EURAC. V letošním školním roce nás spojuje eTwinningový projekt Share our local heritage.

Dva šesťáci, dva sedmáci, tři osmáci a tři deváťáci z Přimdy se celý týden učili společně se svými vrstevníky ze ZŠ Š. M. Daxnera. Měli možnost zúčastnit se hodin angličtiny, slovenštiny, matematiky, dějepisu, fyziky, chemie, biologie, tělesné výchovy a kroužku chemie. Přestávky trávili při hrách se svými novými kamarády. Ve volném čase navštívili místní hvězdárnu, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o vesmíru, prohlédli si město a díky sympatické paní průvodkyni se seznámili s jeho historií. Velkou zábavou byl česko-slovenský bowling, který mnozí hráli vůbec poprvé.

Týden utekl velmi rychle a v pátek odpoledne nastalo loučení. Žáci i vyučující se vrátili domů obohaceni o nové zkušenosti, které využijí nejen v projektu Share our local heritage, ale podělí se o ně i s ostatními žáky školy. Poděkování za vlídné přijetí patří nejen vyučujícím, žákům a paním kuchařkám ZŠ Š. M. Daxnera, ale i zaměstnancům internátu Střední odborné školy technické a agropotravinářské v Rimavské Sobotě, kde jsme byli ubytováni. Obrovský díky zaslouží paní učitelka Denisa Csanková ze ZŠ Š. M. Daxnera, která nám návštěvu Rimavské Soboty zajistila a po celou dobu našeho pobytu se o nás starala. A samozřejmě děkujeme Plzeňskému kraji za poskytnutou dotaci, díky níž jsme mohli naši partnerskou školu navštívit. Doufáme, že na jaře budeme moci přivítat kamarády ze Slovenska u nás.