Technika hravě


iSpeech

Plzeňský kraj podopřil naši žádost o dotaci na rozvíjení polytechnické výchovy částkou 22.791,- Kč. Díky této finanční podpoře jsme nakoupili pro žáky 1. stupně 11 ks stavebnic Cheva 02 a 8 ks stavebnic Merkur 5. Tyto stavebnice využíváme v hodinách pracovních činností. Práce se stavebnicemi rozvíjí u nejmladších žáků školy jejich technické dovednosti a motivuje je k dalšímu zájmu o technické vzdělávání. Práce se stavebnicemi děti baví, obvykle pracují v malých skupinkách – učí se tak mimo jiné vzájemné kooperaci.

Projekt se jeví jako velice úspěšný. Vzhledem k zájmu žáků o práci se stavebnicemi, bychom do budoucna rádi dokoupili stavebnice další.