Ve zdravém těle zdravý duch


Convert Text to Speech
Naše škola opakovaně využila možnost podat žádost do programů Plzeňského kraje Podpora tělovýchovy a sportu (2016 - 2018) a Mikrogranty pro oblast školství a mládeže (2019 - 2020). Dotaci získanou od kraje díky projektům "Ve zdravém těle zdravý duch" a "Když nemůžeš, tak přidej" jsme využili na nákup odměn pro účastníky sportovních soutěží organizovaných naší školou (Přimdský delfín, Žákovský triatlon a duatlon,...).