Exkurze


iSpeech.org

Exkurse - Těžba živců na Poběžovicku

Dne 20. 6. 2013 se skupina žáků IX. třídy (10 žáků + 1 vyučující) zúčastnila prohlídky naučné stezky „Těžba živců na Poběžovicku“ u obce Ohnišťov. Netradiční formou výuky jsme se seznámili s okolím Poběžovic, konkrétně s okolím obce Ohnišťovice a Otov.

Po celou dobu exkurse nám podával odborný výklad pan Mgr. Foist (ředitel ZŠ Poběžovice). Žáci se formou poutavého vyprávění dozvěděli značné množství zajímavých informací z historie těžby živců v místních dolech. Žáci byli rovněž seznámeni s geologickou stavbou okolí a s okolní živou přírodou.

Stezka je velmi vkusně zhotovená a po celé délce velmi dobře udržovaná. Putování bylo bezproblémové a příjemné i přes velké horko.

 

Zde je hodnocení exkurse od jedné z žákyň - Michaely Hrůzové:

Dne 20. června jsme se zúčastnili výukového programu „Těžba živců na Poběžovicku“.

Na naučné stezce nás provázel ředitel poběžovické základní školy, pan Foist. Cestou jsme se seznámili na stanovištích s informacemi o krajině, flóře a fauně. I přes velké vedro, komáry a místy strmý terén, se nám exkurze líbila.

Prošli jsme těmito stanovišti:

1. Ves Ohnišťovice, místní potok a historicky významný most

2. Poběžovický masiv a pegmatity

3. Historie těžby živců, jeskyně a ostatní podzemní prostory

4. Hlubinná a povrchová těžba a ptactvo

5. Rekultivace, revitalizace, sukcese

6. Minerály pegmatitů, zpracování a použití těžené suroviny, netopýři

7.Obojživelníci

Exkurse do Muzea Chodska v Domažlicích

Dne 9. prosince 2013 se uskutečnila exkurse žáků VI. a VII. třídy do Musea Chodska v Domažlicích. Žáci si prohlédli expozici pravěku na Domažlicku a národopisu tamního regionu, během prohlídky vyplňovali pracovní listy. Po celou dobu exkurse nás provázela odborná pracovnice regionu, paní Dana Vogeltanzová, a dvě pracovnice musea. Obě expozice musea (zejména ta národopisná) jsou velmi zajímavé, žáci se dozvěděli spoustu nových informací.

 

Exkurse do Klenčí pod Čerchovem

Dne 17. 1. 2014 se uskutečnila exkurse žáků IX. třídy do Musea J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. Žáci si prohlédli expozici chodského národopisu, seznámili se s životem a dílem významných rodáků, prohlédli si i obytné místnosti J. Š. Baara s původním zařízením. Mnohé zaujala také ukázka chodské keramiky.

Poté se děti přesunuly do Kostela sv. Martina, kde je pod presbytériem umístěna šlechtická hrobka, v níž byl pochován i známý Lomikar. Prohlédly si vstup do hrobky krytý sešlapaným náhrobníkem se znakem rodiny Lamingenů.

Exkurse pokračovala návštěvou zdejšího hřbitova, kde jsou pohřbeni tři významní klenečští rodáci: spisovatel J. Š. Baar, hudební skladatel Jindřich Jindřich a spisovatel Jan Vrba.

Poslední zastávkou byl památník J. Š. Baara na Výhledech nedaleko Klenčí, odkud je krásný výhled na krajinu Českého lesa.

I přes chladné počasí byla celá akce žáky hodnocena velice kladně, byl to pro ně zajímavý a příjemný zážitek.

Po celou dobu exkurse nás provázela paní Dana Vogeltanzová – odborná pracovnice regionu.

  

Exkurse do Muzea techniky a řemesel v Kolovči

Dne 14. 3. 2014 se uskutečnila exkurse žáků VII. třídy do Muzea techniky a řemesel v Kolovči. Než se děti vydaly na prohlídku jednotlivých expozic, zhlédly krátký film pojednávající o vzniku a historii mlýna na přemílání bab na mladá děvčata. Poté jim průvodkyně ukázala tradiční řemeslné dílny a živnosti, z nichž je nejvíce zaujalo holičství a kadeřnictví spolu s koloniálním obchodem a ordinací dentisty. Z dalších vystavených exponátů žáci obdivovali staré hrací stroje, hodiny, hračky, elektropřístroje či vybavení hasičské zbrojnice.

Součástí prohlídky byla i návštěva původní hrnčířské dílny rodiny Volfů, ukázka práce na hrnčířském kruhu a možnost nákupu zdejší keramiky.

Exkurse, během které nás provázela paní Dana Vogeltanzová – odborná pracovnice regionu a pan Strnad, byla všemi účastníky hodnocena velice kladně.

  

Exkurse po naučné stezce Přimda

 

V úterý dne 29. 4. 2014 absolvovala Základní škola Přimda společně se základními školami z Blížejova a Bělé nad Radbuzou exkursi „Přimdskou naučnou stezkou“. Žáci nejenže prošli celou naučnou stezku, ale měli za úkol pomocí informačních tabulí objasnit utajený text v pracovních listech. Během putování žáci pořizovali reportážní videozáznam a dokumentární fotografie. I přes hojný počet účastníků proběhla celá akce v klidu a dobré náladě.

Exkurse "Pátrání po historii našeho pohraničí"

Žáci naší školy navázali na únorovou besedu s bývalými obyvateli tachovského okresu a v pondělí 2. června přijali pozvání do Tachovského vlasteneckého musea v německém Weidenu. Zde je uvítal ředitel musea, Dr. Sebastian Schott, který je provedl velmi zajímavou německo-českou expozicí věnovanou historii někdejšího politického okresu Tachov a poutavě o ní vyprávěl. Děti se dozvěděly, jak se dříve v horských vesničkách žilo, prohlédly si staré kroje, funkční model sklárny či výrobky z perleti, které se kdysi z Tachovska vyvážely do celého světa, seznámily se s významnými tachovskými osobnostmi a s historií Tachovska vůbec. Spousta informací byla pro žáky nová a poučná.

Dalším cílem cesty bylo městečko Bärnau, v němž se nachází historický park, který přibližuje návštěvníkům život v raném středověku. Parta nadšenců ze spolku Via Carolina tu vybudovala model středověké vesničky ve skutečné velikosti – nechybějí zde polozemnice, dřevěný hrádek, dlouhý dům či krčma, samozřejmostí jsou zahrádky plné rostlin, které pěstovali již naši předkové, na hladině rybníka se tiše pohupuje monoxyl (pozn. člun z jednoho kusu dřeva). Zde mohou návštěvníci opravdu prožít středověk na vlastní kůži, pro děti to byl opravdu zajímavý zážitek. Přestože pondělí je v parku oficiálně zavíracím dnem, provozovatelé parku z Via Carolina nám umožnili jej navštívit a dokonce nám zajistili i skvělého průvodce, jímž byl pan Zeitler, který o všem zasvěceně vyprávěl, a to v češtině!

Při zpáteční cestě jsme se trochu posmutněle rozhlédli po pastvinách, na nichž se kdysi rozkládala třetí největší obec tachovského okresu – Pavlův Studenec. My jsme z této kdysi rozlehlé osady spatřili jen Bötgerův památník a hřbitov ukrytý mezi stromy. Ostatní zmizelo při likvidaci vsi v poválečných letech.

Exkurse zaměřená na pátrání po historii našeho kraje za hranicemi České republiky se vydařila k  plné spokojenosti všech 33 žáků i dvou vyučujících. Velké poděkování patří panu Dr. Sebastianu Schottovi, jenž nás provázel weidenským museem, dále panu Zeitlerovi a paní Zeitlerové z Historického parku Bärnau – Tachov, bez jejichž vstřícnosti bychom tuto úžasnou „hodinu dějepisu“ zažít nemohli.

 

Exkurse po zaniklých obcích

V úterý 30. září 2014 jsme se vydali na výpravu po stopách zaniklých obcí v pohraničním území Českého lesa. Cesta nás vedla nejprve k pomníčku přestřižení železné opony u Nových Domků. Od našeho průvodce, pana Josefa Strnada, jsme se dozvěděli, co vlastně byla ona železná opona a jak vznikalo pohraniční pásmo. Z Nových Domků už nás cesta vedla „mimo civilizaci“ – do dávno opuštěných a zaniklých pohraničních osad, s jejichž historií jsme se zevrubně seznámili. Na Hraničkách jsme si na bývalé návsi popovídali o dramatickém roce 1938 i o období poválečném, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva a k likvidaci mnoha osad v důsledku vzniku pohraničního pásma. Poté jsme si prohlédli jeden ze zachovalých sklepů, který obydlel nový nájemník – netopýr – a vystoupali jsme také k pomníčku obětem 1. světové války. Z Hraniček nás úzká silnička vedla dále přes Háje na Starou Knížecí Huť a odtud k technickému pokladu skrytému v tamních lesích – Arnoštově leštírně. Zde nás pan Strnad seznámil s technologií leštění skla a navíc jsme si mohli prohlédnout i podzemí tohoto prastarého průmyslového podniku, což ocenili především chlapci, které tamní stroje velice zaujaly.

Další zastávkou byla nedávno otevřená rozhledna na vrchu Havran. Výhled nebyl ideální, neboť oblohu zakrývaly oblaky, ale i tak nám věž poskytla nevšední zážitek.

Z Havranu jsme se vraceli přes Josefovo Údolí k Zahájí. Po nedlouhé procházce lesem nás uvítaly ruiny starého zámku postaveného Lobkowiczi. Důkladně jsme je prozkoumali a prohlédli jsme si rovněž místo, kde stávala kaple majitelů zdejšího panství – Malovců, dnes bohužel zcela rozbořená.

Poslední zastávkou naší cesty byla Jedlina. Minuli jsme zbytky sklepů někdejší Güntnerovy nemocnice a zastavili se u pomníčku padlým v 1. světové válce, stojícího nedaleko rozvalin kostela sv. Anny.

Výlet za zaniklými vesnicemi byl zajímavý, přestože osudy těchto osad byly neveselé. Po celou dobu exkurse nás provázel odborný výklad p. Strnada, doplněný řadou historických fotografií a mapek. Jeden z účastníků exkurse přišel se zajímavým nápadem – prý by zde měla být vybudována naučná stezka, aby se všichni turisté mohli blíže seznámit s historií těchto dávno zapomenutých míst. 

Hodnocení exkurse Annou Valíčkovou ze 7. třídy:

Dne 30. 9. 2014 se konala pro vybrané žáky exkurse po zaniklých osadách mezi Rozvadovem a Lesnou. Žáci navštívili Nové Domky (železná opona), bývalé Hraničky (památník, školu, náměstí, sklep bývalého domu – byl tam netopýr), Jedlinu (stávala tam nemocnice), Zahájí (ruinu zámku – sedm žáků se ztratilo), Josefovo Údolí, rozhlednu Havran (má 121 schodů, dříve měřila 46 metrů, dnes měří pouze 24,4 metru) a technický unikát Arnoštovu leštírnu (byla v podzemí a nad zemí, topilo se dřevem, mechanismus strojů byl poháněn vodou, měli mlýnské kolo, jeden stůl měl průměr 3,30 metru). Arnoštova leštírna byla pojmenována po majiteli panství Waldheim Arnoštu Malovcovi. Stojí zde unikátně zachovaný rotační leštírenský stroj. Rudé zabarvení hlíny způsobil červený leštírenský prášek zvaný „potte“. Leštění probíhalo obdobně jako broušení. Arnoštova leštírna je velmi zajímavá i v podzemí. Je tam sice zima, vlhko a bahno, ale za to se tam jít podívat. Doporučuji všechny lokality, kde jsme byli, abyste se na ně jeli podívat, jsou doopravdy zajímavé!!! Ale nejvíc doporučuji rozhlednu Havran a Arnoštovu leštírnu.

Je to tam prostě super!!!

Dětem se snad tato exkurse líbila, ale sama za sebe můžu říct, že to bylo SUPER!!!