Setkání s místní samosprávou


iSpeech

Návštěva MěÚ Přimda

Dne 4. 2. a 11. 2. 2014 se vydali žáci 9. třídy na návštěvu Městského úřadu v Přimdě, kde je čekala beseda se starostou panem Miloslavem Kuntem, místostarostkou paní Marií Šperkovou a matrikářkou paní Jiřinou Hlaváčkovou.

Starosta žákům popsal s jednotlivá oddělení úřadu a jejich funkce. Dále žáky informoval o zasedání Rady města Přimdy a Zastupitelstva města Přimdy. Žáci se seznámili se složením Rady města i Zastupitelstva města.

Velice zajímavá byla ta část besedy, kdy místostarostka představila žákům územní plán obce. Žáci se dozvěděli, jak se tento plán tvoří a proč si jej obec nechává zpracovávat. Studování územního plánu bylo velice zajímavé a žáci zjistili, jak by naše obec v budoucnu mohla vypadat, pokud by územní plán byl splněn.

Dalším tématem besedy byl komunální odpad – svoz odpadu, třídění odpadu.

Paní matrikářka žáky seznámila s úkoly, které matrika plní, s postupem při vyřizování žádosti o občanský průkaz, při zařizování svatebního obřadu.

Přístup všech pracovníků úřadu byl velice vstřícný, ochotně odpovídali na dotazy žáků.

Beseda byla přínosná a velice zajímavá.