Cool pedagog


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Úplný název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století

Zkrácený název: Cool pedagog

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/51.0007

Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.

Tohoto cíle bylo dosaženo:

➔     vstupním analyzováním počátečního stavu využívání ICT na škole (Profil Škola 21 a vlastní evaluační portál),

➔     prostřednictvím systematického vzdělávání pedagogů v kursech,  zařazených do DVPP, dle výběru partnera a dle vstupní analýzy. Tyto kursy byly realizovány prezenční formou a formou blended learningu  zaměřeného na praktické využití stávající techniky na škole,

➔     prostřednictvím kursů zařazených do DVPP, v návaznosti na nově pořízenou techniku v rámci projektu, zaměřených na praktickou stránku použití ICT ve výuce,

➔     prostřednictvím kursů oborových didaktik dle volby jednotlivých pedagogů z cílové skupiny,

➔     vytvářením školicích a podpůrných materiálů pro CS, se zaměřením na problematiku řešenou v projektu.

Školení v rámci projektu Cool pedagog

V rámci projektu Cool pedagog se naši pedagogové mohli zúčastnit několika školení: 12. února, 15. června a 3. července 2015.