Moderní výuka


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.4.00/21.0425

Naše škola využila možnosti zjednodušeného čerpání dotace z OP VK a v období od 1. září 2010 do 28. února 2013 se zapojila do tzv. šablon. V rámci projektu byly vytvořeny sady výukových materiálů pro různé vyučovací předměty:

Název šablony Sady materiálů Počet materiálů v sadě
Čtenářská gramotnost 5 sad pro český jazyk 36
1 sada pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu 36
4 sady pro dějepis 36
Jazyky 1 sada pro angličtinu 36
1 sada pro němčinu 36
Matematická gramotnost 2 sady pro aritmetiku na 2. st. 36
1 sada pro geometrii na 2. st. 36
1 sada pro matematiku na 1. st. 36
Přírodní vědy 1 sada pro zeměpis 36
1 sada pro přírodopis 36
ICT 1 sada pro angličtinu 20
1 sada pro němčinu 20
1 sada pro dějepis 20
1 sada pro fyziku 20
1 sada pro chemii 20
1 sada pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu 20