Rozvojový program Cizinci


iSpeech.org
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, určený na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.  Jeho cílem je podpořit výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky. Doučování z českého jazyka je v naší škole zaměřeno na žáky prvního stupně, a to v dvouhodinové časové dotaci dvakrát týdně.