Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Mezinárodní projektová setkání

Mezinárodní projektové setkání v Rimavské Sobotě

První mezinárodní projektové setkání hostila 8. – 10. listopadu 2017 Základní škola Š. M. Daxnera v Rimavské Sobotě. Cílem setkání bylo podrobně naplánovat aktivity do června 2018: aktivity ve školách, tak první dvě mezinárodní vzdělávací setkání v Chorvatsku a České republice a mezinárodní projektové setkání v České republice. Dohodli jsme se, že pro komunikaci během projektu budeme využívat e-maily, TwinSpace a Google Hangouts. Výstupy budeme sdílet v TwinSpace a v Google+.
Pro 1. úkol - Mladí lidé v Evropě – jaké výzvy vytváří digitalizovaný svět? - vytvořili dánští žáci dotazník na téma využívání sociálních sítí dnešními mladými lidmi. Tento dotazník nasdíleli dánští partneři ostatním a jednotlivé školy jej měly za úkol vyplnit.
2. úkolu - Byzantská a Osmanská říše - se budou žáci podrobněji věnovat během mezinárodní vzdělávací aktivity v Chorvatsku, každá partnerská země si připraví prezentaci o tom, co se v našich školách o Byzantské a Osmanské říši učí. Chorvatští partneři seznámili všechny zúčastněné s podrobným návrhem programu mezinárodního projektového setkání ve Strizivojně.
3. úkolu - Idea Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost - bude věnována mezinárodní vzdělávací aktivita v České republice, čeští partneři seznámili ostatní s nástinem programu.
Během setkání v Rimavské Sobotě jsme také měli možnost seznámit se s historií tohoto města i kraje (žáci školy nás provedli městem a seznámili s nejvýznamnějšími památkami, navštívili jsme místní museum, ve škole nám žáci předvedli tradiční tance, navštívili jsme typickou slovenskou kolibu).
Ne všichni partneři se před setkáním znali osobně, ale během setkání vznikl dobře fungující mezinárodní tým.

Mezinárodní projektové setkání v Rimavské SobotěMezinárodní projektové setkání v Rimavské Sobotě

Mezinárodní projektové setkání v Rimavské SobotěMezinárodní projektové setkání v Rimavské Sobotě

Mezinárodní projektové setkání na Přimdě

Druhé mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo 2. – 4. května 2018 na Přimdě. Učitelé zapojení do projektu společně zhodnotili dosavadní výsledky a také naplánovali podrobně aktivity pro druhý rok trvání projektu. Do konce školního roku 2017-18 měly jednotlivé školy zpracovat formou plakátů či prezentací téma udržitelného rozvoje.
Dánští partneři seznámili všechny zúčastněné s programem mezinárodní vzdělávací aktivity ve Svendborgu (23. – 28. září 2018). Jejím tématem byla Chudoba kdysi a nyní. Žáci během setkání v Dánsku zároveň začali pracovat na společném výstupu projektu – aplikaci, která bude zaslána Evropské komisi.
Zároveň byly projednávány náměty na poslední mezinárodní vzdělávací aktivitu, která se uskuteční v březnu v Rimavské Sobotě a jejím tématem bude otázka uprchlíků a migrace.
Téma o významných osobnostech partnerských zemí bude zpracováváno na podzim 2018 formou plakátů a kvízů. Každá škola představí ostatním partnerům pět významných osobností kultury, vědy a historie.
Starostka města, paní Marie Šperková, pozvala všechny účastníky setkání na městský úřad, kde si s nimi popovídala a předala jim drobné suvenýry z Přimdy.
V rámci setkání jsme také společně navštívili Plzeň a prohlédli jsme si Plzeňský Prazdroj.

Mezinárodní projektové setkání na PřimděMezinárodní projektové setkání na Přimdě

Mezinárodní projektové setkání na PřimděMezinárodní projektové setkání na Přimdě

Mezinárodní projektové setkání ve Strizivojně

Třetí a poslední mezinárodní projektové setkání se konalo 2. - 3. května 2019 v chorvatské Strizivojně. Cílem setkání bylo zhodnotit celý projekt a naplánovat další spolupráci našich zemí v příštích letech. Dánští partneři seznámili ostatní s postupem prací na finálním výstupu projektu - aplikaci pro Evropskou komisi. Pracovali jsme rovněž na přípravě závěrečné zprávy projektu.

Po jednání ve škole jsme navštívili blízké město Vinkovci a tamní museum. Nachází se zde nejstarší kalendář na světě - Orion.

Závěrečné společné večeře se zúčastnili nejen koordinátoři projektů z Dánska, České republiky, Chorvatska, Slovenska a Turecka, ale téměř všichni zaměstnanci školy ve Strizivojně. Přestože někteří účastníci se viděli poprvé v životě, atmosféra společného večera byla úžasná. Vypadalo to, že se zde sešli staří přátelé.

Mezinárodní projektové setkání ve StrizivojněMezinárodní projektové setkání ve Strizivojně

Mezinárodní projektové setkání ve StrizivojněMezinárodní projektové setkání ve Strizivojně


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na