Výstupy projektu


iSpeech

Zeměpis

Chemie

Informatika

Scratch

 

 

mBot a mBlock

 

Ozobot

 

Bee-Bot

 

Dějepis

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet

 

Matematika

 

Přírodopis

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet

 

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Fyzika

Hudební výchova

Jazyky a literatura