eTwinning 2020-21


https://www.ispeech.org

Projekty 2020 - 21

  • Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka
  • Ach du liebe Zeit - war denn früher alles besser?

Evropská konference eTwinning

CLASSROOM IN ACTION: Adressing CLIMATE CHANGE with eTwinning 

Ve dnech 22. - 24. října 2020 se konala Evropská konference eTwinning, jejímž tématem byla Třída v akci: Propojení klimatických změn s eTwinningem. Kvůli současné pandemii koronaviru se uskutečnila online, což jí ale na kvalitě nijak neubralo.

Ve čtvrtek odpoledne mohli účastníci v živém přenosu sledovat představení projektů, které získaly Evropské ceny eTwinning. Mezi oceněnými měla své zastoupení i Česká republika - projekt Wonderland paní učitelky Renaty Večerkové z Kroměříže získal Evropskou cenu eTwinning v kategorii 7 - 11 let. Blahopřejeme!

Konference byla slavnostně zahájena v pátek dopoledne. Poté následovala Interaktivní vzdělávací aktivita, při níž měli účastníci konference rozdělení do 33 skupin vytvořit příspěvky do společného online časopisu. 

Každý z účastníků měl možnost zúčastnit se v průběhu pátku a soboty čtyř workshopů dle vlastního výběru. Zaměřeny byly na téma konference, byly velmi inspirativní a vedli je zkušení učitelé. V přestávkách mezi workshopy se mohli zájemci zapojit do různých tvořivých aktivit (mohli si např. zacvičit jógu, vyrobit roušku atd.). 

Konference byla slavnostně zakončena v sobotu 24. října odpoledne. Vydařila se na výbornou, všichni zúčastnění si z ní odnesli spoustu nových námětů a aktivit, které budou moci využívat jak při výuce, tak při projektové práci.