Vše pro děti II.


english text to speech voices

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010705

Naše škola využila možnosti 63. výzvy OP VVV a podala projektovou žádost pod názvem Vše pro děti II, využili jsme i šablony pro školní družinu.

Během projektu mohou žáci navštěvovat doučování z českého a anglického jazyka a matematiky, dále klub zábavné logiky, čtenářský klub a klub komunikace v cizím jazyce.

Klub zábavné logiky

Čtenářský klub

Klub komunikace v cizím jazyce

Učebna fyziky – chemie je vybavena 10 notebooky, které žáci využívají při výuce pro různá měření, laboratorní práce atd. Pro žáky jsou organizovány projektové dny ve škole a mimo školu.

Do školní družiny bylo zakoupeno 10 iPadů.

Pro žáky jsou organizovány projektové dny ve škole a mimo školu.

Po celou dobu trvání projektu bude ve škole pracovat kariérová poradkyně. 

Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2020-21.