Školní jídelna


iSpeech

Informace

Vzhledem k velkému nárůstu cen potravin jsme nuceni od září 2020 zdražit stravné o 5 Kč (musí být dodržena vyhláška č. 107/2005 o školním stravování – výživové normy, spotřební koš).

Věkové kategorie:         

7 – 10 let             z 24,- Kč n a 29,- Kč

11 – 14 let            z 26,- Kč na 31,- Kč

15 a více let         z 28,- Kč na 33,- Kč

cizí strávníci       z 66,- Kč na 71,- Kč

Platby na měsíc září budou prováděny zálohově - musí být uhrazeny do 31. 8. 2020 (svačina + oběd – záloha 800,- Kč, oběd – záloha 600,- Kč).

Zbývající měsíce se budou účtovat dle odebrané stravy.

Výši trvalého příkazu nemusíte měnit.

Eva Belayová – vedoucí ŠJ

Mgr. Marcela Husáková – ředitelka školy

Jídelní lístek

Návod na objednávání a odhlašování stravy přes internet: Objednávání a odhlašování stravy - návod

Jídelní lístek dostupný na: strava.cz

Od 13. 12. 2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobků stanovený alergen, který obsahuje. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, veřejného stravování (nemocnic, jídelen, restaurací…).

Co jsou alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj
 8. skořápkové plody a výrobky z nich
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany (například suché meruňky)
 13. vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Školní jídelna je povinna jasně a zřetelně označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník hlídat sám. Při výrobě jídel není možné se věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem proto nebude vyhověno. Školní stravování zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků.

Na naší škole jsou již od prosince 2014 označeny alergeny na jídelních lístcích čísly. Na nástěnce vedle jídelního lístku je přiložen seznam legislativně stanovených alergenů s číselným označením. Každý strávník vidí, jaký alergen je v pokrmu obsažen.

Pokud Vaše dítě trpí přecitlivělostí na některý z uvedených alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy nebo na nástěnce ve školní jídelně a podle potřeby mu oběd odhlaste.

Řády školní jídelny

Provozní řád ŠJ ZŠ Přimda

Vnitřní řád ŠJ ZŠ Přimda