Školská rada


iSpeech.org
Členové školské rady

Školská rada - volební období 2021 - 2024
za zřizovatele: Mgr. Tomáš Prchal, Kateřina Šmehylová, Mgr. Marie Vítková
za zákonné zástupce: Kamila Vokrojová, David Kadlec, Lenka Šperková
za pedagogické pracovníky: Mgr. Markéta Denková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Bc. Veronika Tichá