Školská rada


iSpeech.org
Členové školské rady

Školská rada - volební období 2018 - 2021
za zřizovatele: Mgr. Tomáš Prchal, Kateřina Šmehylová, Lenka Vysoká
za zákonné zástupce: Iveta Junková, David Kadlec, Lenka Šperková
za pedagogické pracovníky: Mgr. Markéta Denková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Bc. Veronika Tichá