Učebny


iSpeech

Učebna přírodopisu

Učebna informatiky

Jazyková učebna

Školní knihovna

Učebna dějepisu - zeměpisu

Učebna fyziky - chemie

Učebna výtvarné výchovy

Školní dílna

Školní kuchyňka