Sportoviště ZŠ Přimda


iSpeech.org

Tělocvičny

Ceník pronájmu tělocvičen

Velká tělocvična - 150 Kč / hodina

Malá tělocvična - 100 Kč / hodina

Víceúčelové hřiště

Provozní  řád

                                                                                                                 

Provozovatel:             Základní škola Přimda

Správce hřiště:           Ľudovít Ferdinandy, Ludmila Ferdinandyová

Provozní doba:

Termín Provozní doba
leden - 14. duben zavřeno
15. duben - červen 15.00 - 20.00
červenec - srpen 14.00 - 21.00
září - 15. říjen 15.00 - 20.00
16. říjen - prosinec zavřeno
státní svátky, dny volna a klidu, prázdniny 9.00 - 20.00

 pozn.: požadavky mimo provozní dobu je nutno domluvit

Provozní podmínky:

 1. Každý zájemce (individuální i skupina) se předem objedná osobně nebo telefonicky (604 161 471, 737 118 845) na přesné datum a hodinu a zároveň oznámí druh sportovní hry. Požadavky na víkend je třeba objednat alespoň 1 den předem. Je-li hřiště volné, je možné jej využít po dohodě se správcem (Ľudovít Ferdinandy, Ludmila Ferdinandyová). Předem objednaný uživatel má vždy přednostní právo pro obsazení hřiště.
 2. Žáci mohou využívat hřiště zdarma. Ostatní veřejnost může využívat hřiště za určený poplatek. Dětem mladším 15 let je povolen vstup v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Hřiště slouží pouze ke sportovním účelům.
 4. Pro pohyb na hřišti musí všichni používat sportovní obuv, ne však atletické tretry nebo kopačky, dovoleny jsou pouze kopačky pro umělou trávu (turfy). Je zakázáno jezdit na hřišti na kole, kolečkových bruslích a skateboardech.
 5. Je zakázáno lézt na konstrukce košů, na branky, zavěšovat se na obroučky košů a na obvodové sítě.
 6. Je zakázáno smýkat po povrchu těžké předměty, manipulovat se silnými chemikáliemi, s otevřeným ohněm, nebo jiným způsobem ničit hřiště. Závažnější škody uživatel uhradí příslušnou částkou.
 7. Uživatel musí udržovat čistotu, odpadky házet do odpadkového koše a po skončení sportovní činnosti vždy hřiště uklidit.
 8. K hřišti nepřísluší žádná šatna. Po dohodě je možno použít šatnu u tělocvičny, za odložené věci provozovatel neručí. WC je k dispozici v objektu tělocvičen.
 9. V celém areálu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné drogy.
 10. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
 11. Provozovatel neručí za případná zranění, užívání hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.

Správce je zejména povinen:

 • pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář
 • zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby
 • zajišťovat drobnou údržbu víceúčelového hřiště
 • upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy
 • vést evidenci o návštěvnosti víceúčelového hřiště
 • zajišťovat přístup na hřiště
 • konat namátkový dozor na hřišti, je-li obsazené
 • vydávat potřebné vybavení (sloupy, sítě, ….)

Správce je oprávněn:

 • kontrolovat totožnost hráčů v případech, kdy nejsou osobně známi
 • řešit spory při obsazování a využívání víceúčelového hřiště
 • v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.)
 • v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště, zastavit jeho provoz

 

V případě, že uživatel nedodrží provozní řád, nebude mu umožněn další přístup.  

Důležitá telefonní čísla: 

požární útvar 150
záchranná služba 155
policie 158
správce hřiště 604 161 471, 737 118 845
ředitelka školy 602 838 802

Schválila:      Mgr. Marcela Husáková, ředitelka školy

Zodpovídá:      Ľudovít Ferdinandy, Ludmila Ferdinandyová

V Přimdě, dne 22. 6. 2014

CENÍK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

víceúčelové hřiště                          1 hodina                              50,00 Kč