Zaměstnanci školy


iSpeech
Pedagogičtí pracovníci

Jméno a příjmení Zařazení Aprobace
Mgr. Marcela Husáková ředitelka ZŠ M - Zt
Mgr. Marie Vítková zástupce ŘŠ 1. - 5.
Mgr. Jana Anděl Valečková učitelka II. st. Čj - D - Nj - Aj
Mgr. Jiří Babin učitel II. st. Ch – Př
Mgr. Markéta Denková učitelka II. st. Čj - D
Martina Horáčková Kubaštová učitelka I. st. nekvalifikovaná
Lukáš Hrubý, DiS. učitel II. st. nekvalifikovaný
Mgr. Magdaléna Kálalová učitelka I. st. 1. - 5.
Bc. Radka Novosadová učitelka I. st. nekvalifikovaná
Mgr. Jitka Petrusová učitelka II. st. M - Př
Mgr. Kateřina Porazíková učitelka I. st. 1. – 5.
Mgr. Olga Pulchartová učitelka I. st. 1. - 5.
Karolína Rubantová učitelka II. st. nekvalifikovaná
Bc. Veronika Tichá učitelka II. st. nekvalifikovaná
NatalijaToščeva učitelka I. st. 1. - 5.
Kateřina Fialová vychovatelka  
Pavla Hajtmanová vedoucí vychovatelka  
Karolína Kálalová vychovatelka  

 Asistentky pedagoga

Věra Frančáková
Pavla Hajtmanová
Martina Kubaštová Horáčková
Lenka Vojtechová

 Provozní zaměstnanci

Libor Husák školník
Jitka Škorničková st. uklízečka
Jitka Škorničková ml. uklízečka
Anežka Vokrojová uklízečka

 

Školní jídelna

Eva Belayová vedoucí ŠJ
Jaroslava Bartoňová vedoucí kuchařka
Ilona Vaňousová pomocná kuchařka
Ludmila Vojtechová pomocná kuchařka

 

Pověřenec