PRO RODIČE


iSpeech

Výuka pro žáky 2. stupně od 8. června 2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

někteří jste se rozhodli, že od 8. 6. 2020 umožníte osobní přítomnost Vašeho dítěte ve škole.

Připomenu několik důležitých věcí, které musíme všichni dodržovat:

  1. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, ne doprovodným osobám. Nebudete tedy do budovy vstupovat.
  2. Ve společných prostorách školy žáci a všichni zaměstnanci školy musí nosit roušky.
  3. Při prvním vstupu do budovy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení (příloha). Bez tohoto potvrzení nesmíme žáka pustit do školy. Pokud nemáte možnost prohlášení vytisknout, vytiskne Vám ho škola - musíte se domluvit, kdy si dotazník vyzvednete (všední dny od 7,30 do 13,00).
  4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  5. Žáci budou rozděleni do 15-tičlenných skupin. S sebou budou mít 2 roušky a sáček na použité roušky – použití roušek ve třídě bude záviset na rozhodnutí vyučujícího.
  6. Žáci musí dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k jeho vyřazení ze skupiny.
  7. Vyučování bude od 7,45 hodin do 12,15 hodin. Protože musíme zabezpečit, aby během pobytu ve škole nedošlo ke kontaktu s žáky z 1. stupně, musíme tomuto přizpůsobit stravování ve školní jídelně. Dojíždějící žáci (směr Svatá Kateřina, Rozvadov, Hošťka) půjdou na oběd v 12,05 hod., místní žáci půjdou na oběd ve 12,15 hodin.

 

6.třída bude mít výuku v pondělí, ve středu a v pátek (předměty M, ČJ, Aj, F, Z).

7. třída bude mít výuku v pondělí, ve středu a v pátek (předměty M, Čj, Aj, Nj, F, Z).

8. třída bude mít výuku v úterý, ve čtvrtek a v pátek (předměty M, Čj, Aj, Nj, F, Ch)

9. třída bude mít výuku v úterý a ve čtvrtek (předměty M, Čj, Aj, Nj)

 

V případě nejasností se obracejte na ředitelku školy (602 838 802).

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Výuka pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

podle rozhodnutí MŠMT ze dne 27. 5. 2020 je možno dodatečně zařadit žáka do školní skupiny, která byla vytvořena 25. 5. 2020. Podmínkou je, že nesmí být překročen maximální počet 15 žáků ve skupině.

Pokud máte zájem o dodatečné zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny, kontaktujte ředitelku školy – 602 838 802.

Děkuji.

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy

Přítomnost žáků -1. stupeň

DOTAZNÍK

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Zubní lékařka

Vážení rodiče,

každý rok zubní lékařka MUDr. Staňková provádí preventivní zubní prohlídku žáků školy.

Mimořádná situace způsobila, že nyní nejsou a ani nebudou do konce školního roku ve škole všichni žáci.
Máte-li zájem o preventivní prohlídku u zubní lékařky, můžete se na prohlídku do konce června telefonicky objednat (telefon 777 511 631).

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy

Uzavření škol

Vážení rodiče,

dne 10. 3. 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým se od 11. 3. 2020 do odvolání uzavírají základní školy.  Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR stav nouze.

Pro žáky tato situace znamená, že nemohou navštěvovat školu.

Na tak závažná rozhodnutí jsme nebyli připraveni. Nyní nastává problém, jakým způsobem za této situace zajistit vzdělávání žáků. Na webových stránkách školy (www.zsprimda.cz) máme připravenou záložku MIMOŘÁDNÉ VOLNO – ÚKOLY, kam budeme našim žákům průběžně zadávat úkoly.

Chápu, že žáci zatím volno berou jako prázdniny, ale situace je vážná a dle dostupných informací bude nouzový stav trvat 30 dní. Během této doby je potřeba, aby žáci plnili zadané úkoly.

Předpokládám, že téměř všichni máte přístup k internetu, a tudíž i k zadaným úkolům.

Pokud v některých rodinách nastane problém s dostupností k zadaným materiálům, můžete požádat o jejich vytištění ve škole.  Každý všední den v době od 8 do 10 hodin bude ve škole pracovník, který potřebné materiály vytiskne, popř. je možné se po telefonické domluvě (602 838 802) dohodnout i na jiné hodině. 

Vyplněné a podepsané pracovní listy a úkoly mohou žáci odevzdávat do poštovní schránky u školy, popř. je odevzdají po návratu do školy. Pokud nemáte možnost pracovní listy vytisknout, mohou žáci zadané úkoly přepisovat na volné papíry (opět možnost odevzdávat průběžně do schránky, popř. odevzdat po příchodu do školy).

První úkoly budou u všech tříd k dispozici v pondělí 16. 3. 2020, další vždy v pátek (tedy 20. 3., 27. 3. atd.).

Na danou situaci reagují i různí vydavatelé, pro žáky některých tříd je možno využít přístup k on-line učebnicím.

Všichni žáci obdrželi přístupové údaje k portálu PROŠKOLY.CZ. I zde je řada pracovních listů, kde si žáci mohou procvičit probíranou látku.

Při jakýchkoliv problémech můžete využít telefonickou konzultaci – telefon ředitelky 602 838 802 či mailovou konzultaci – zsprimda@seznam.cz.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy

Kontaktní e-maily na jednotlivé vyučující

V případě potřeby můžete vyučující kontaktovat na níže uvedených e-mailech:

Jméno vyučující / vyučujícího E-mail
Marcela Husáková reditel@zsprimda.cz 
Marie Vítková zastupce@zsprimda.cz
Jana Anděl Valečková andelvaleckova@zsprimda.cz
Jiří Babin jiri.babin@zsprimda.cz
Martina Daňková martina.dankova@zsprimda.cz
Markéta Denková marketa.denkova@zsprimda.cz
Lukáš Hrubý lukas.hruby@zsprimda.cz
Magdaléna Kálalová magdalena.kalalova@zsprimda.cz
Jitka Petrusová jitka.petrusova@zsprimda.cz
Kateřina Porazíková katerina.porazikova@zsprimda.cz
Olga Pulchartová olga.pulchartova@zsprimda.cz
Veronika Tichá veronika.ticha@zsprimda.cz
Natalija Toščeva natalija.tosceva@zsprimda.cz

Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školy budou podle toho, co řekl dne 23. března ministr školství Robert Plaga, odloženy. Konat by se měly 14 dnů po návratu žáků do škol.

Výuka prostřednictvím televizní obrazovky 

Od pondělí 16. března nabízí Česká televize výuku prostřednictvím televizní obrazovky pro žáky 1. stupně. Pořad s názvem UčíTelka bude vysílán na ČT 2 od 9:00. Videa použitá ve vysílání by měla být dostupná také na webu České televize: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/. Zde je rozvrh jednotlivých předmětů pořadu UčíTelka.

Na pořad navážou od 1200 do 1500 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší žáky nazvané Odpoledka (https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka)

V úterý a ve čtvrtek bude Česká televize vysílat pořad Škola doma, který je zaměřen na pomoc žákům s přípravou na přijímací zkoušky.

Nově spustila Česká televize web ČT EDU, který lze rovněž využít pro domácí procvičování.

Materiály a webové stránky k online procvičování

Škola s nadhledem

Škola s nadhledem

Alf

Žáci všech ročníků mohou využít procvičování různých předmětů online na webové stránce www.alfbook.cz, přihlašovací kód je: ucimesedoma.

Psaní všemi deseti

Odkaz na psaní všemi deseti pro školy: https://www.psanihrave.cz/hrac

Fraus - online učebnice a pracovní sešity

Aby mohli žáci využívat interaktivní učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus, je třeba nainstalovat do počítače či tabletu Čtečku Flexibooks.

Didakta

Žáci mohou využívat výukové programy Didakta, které jsou nyní zpřístupněny volně na internetu: http://www.didakta.cz/. Pokud byste měli o využívání těchto výukových programů zájem, kontaktujte nás prosím na mailu primdazs@gmail.com, zašleme Vám přístupové údaje. Ke spouštění výukových materiálů Didakta důrazně doporučuje využít její vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

Alter

Elektronické učebnice zdarmahttps://www.alter.cz/nakladatelstvi/domaci-vyucovani-2020

Výukové programy zdarma: https://www.alter.cz/nakladatelstvi/vyukove-programy-zdarma-2020

Nová škola

Aktuálně tak můžete bez problémů používat MIUč+ jak v instalovaném programu Media Creator, tak na www.ucebnice-online.cz.

16. 3. 2020 spustila Nová škola online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Bezplatně poskytuje také více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola jsou k dispozici na následujících odkazech: https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/poskytnuti-miuc-zakum-zdarma-se-vztahuje-i-na-program-media-creator/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=onlinenns

Scio

Testy k procvičování od společnosti Scio: https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Online příprava na přijímací zkoušky

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Školákov

Cvičení pro žáky 1. stupně z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, vlastivědy.

https://skolakov.eu/

Úlohy z matematiky online

https://www.matika.in/cs/

Matematický portál pro 8. a 9. třídu

Tento portál je především určen středoškolákům, ale i žáci druhého stupně základních škol (8. - 9. třída) si tam najdou svoje témata, která jsou uspořádaná do různých videí. Portál je sice obsáhlý, nezahrnuje však úplně všechna témata.

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20:

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/ 

Od čtvrtka 19. 03. (v 18 hodin) nabízí Dr. Mašika každodenní stream k přijímacím zkouškám na SŠ na  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCM_zudhTi5AxpbZDM46Dajw  

Chtějí-li být žáci pravidelně informováni, mohou se zaregistrovat zde:

https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-stredni-skoly-z-matematiky/

Součástí streamů budou i řešení testů nanečisto, které je Dr. Mašika ochoten pravidelně zasílat.

Přejete-li si tyto testy zasílat, napište mu na michal.masika@seznam.cz.

Online cvičení z českého jazyka a matematiky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Online testy z literatury

https://cestina4.webnode.cz/testy-literatura/

https://www.pravopisne.cz/category/literatura/

https://testi.cz/testy/literatura/

http://www.testpark.cz/testy/literatura

https://www.test-learn.com/testy-literatura-50/

Online testy

https://www.testpark.cz/

Klett 

Učebnice Klett Maximal Interaktiv online

https://www.mcourser.cz/courses/list

Online cvičení z anglického a německého jazyka

https://klett.cz/online_cviceni.php#lang=english&book=chill_out&cap=1&

Jazyky online

www.jazyky-online.info

WocaBee - online aplikace na výuku cizích jazyků

Aplikace pomáhá žákům a studentům s učením se slovíček jakéhokoliv cizího jazyka. Funguje online a na každém zařízení: počítač, tablet, mobil (není potřeba ji instalovat). Do aplikace je nutné se zaregistrovat a poté zadat šestimístný kód pro přístup, který je pro každého účastníka jedinečný. Pokud byste měli o využívání aplikace pro Vaše děti zájem, kontaktujte nás prosím na mailu primdazs@gmail.com, zašleme Vám šestimístný přístupový kód.

www.wocabee.app

Dějepis pro 9. ročník

Žáci 9. třídy mohou využít webovou aplikaci HistoryLab, která je zaměřena na práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století.