Vše pro děti III.


iSpeech.org

Příjemce dotace:

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace

 Název projektu:

Vše pro děti III

  Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019763

Období realizace:

od 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 476.120,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ