Vše pro děti


iSpeech.org
Příjemce dotace: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace

Název projektu: Vše pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004130

Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 605.884,- Kč jsme hradili následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Členové klubu se scházeli každý čtvrtek ve 14:30 ve školní knihovně. Klub navštěvovalo 10 žáků 2. stupně školy. Během schůzek si děti četly knihy dle vlastního výběru (buď z knihovny, nebo přinesené z domova), o četbě a spisovatelích jsme také besedovali. Upravili jsme si naši klubovní místnost (vytvořili jsme např. nástěnku s "klubovými kartami" jednotlivých členů klubu), k jejímu vybavení patří mj. i tři sedací vaky, na nichž si děti rády udělaly pohodlí. O vaky se střídaly, kromě nich si vyrobily ještě pohodlné polštářky. Děti rády čtou ve skupině další zaujatých čtenářů, o čemž svědčila i velmi dobrá docházka do klubu. Kromě vlastního čtení si děti vedly čtenářské deníky a zapojovaly se do aktivity Čtení pomáhá. Vedoucí klubu byla Mgr. Jana Anděl Valečková.

V pátek 23. dubna 2018 odpoledne a večer patřila škola členům klubu, kteří se zúčastnili naší druhé Noci s Andersenem. Tento ročník Noci byl věnován dílu Jaroslava Foglara. Po příjemné svačince nás čekala první hra - Velké Ulčovky. Rozluštit zakódovaný vzkaz nám nedalo mnoho práce, zato při hře Boj o zlaté ostrovy jsme měli nervy napjaté až k prasknutí. Noci se zúčastnil i Filip - oficiální panenka programu Erasmus+, která byla u nás ve škole na návštěvě. Užili jsme si s ním spoustu legrace. Po večeři jsme si šli na chvilku zasportovat do tělocvičny a v devět večer jsme se jen neradi loučili a vyrazili do svých domovů.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub se scházel každou středu od 13:00 do 14:30, určen byl žákům prvního stupně školy. Vedoucí klubu byla Natalija Toščeva.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Matematika pro žáky 1. stupně:

Čtvrtek od 13:00 do 14:00 - Mgr. Olga Pulchartová

Pátek od 12:00 do 13:00 - Mgr. Magdaléna Kálalová

Český jazyk pro žáky 1. stupně:

Úterý od 13:00 do 14:00 - Martina Daňková

Středa od 13:00 do 14:00 - Mgr. Kateřina Porazíková

Anglický jazyk pro žáky 1. stupně:

Pondělí od 13:00 do 14:00 - Natalija Toščeva

Anglický jazyk pro žáky 2. stupně:

Pondělí od 13:45 do 14:45 - Bc. Veronika Tichá