Z pohádky do pohádky


Speech Synthesis

Projekt Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky jsme uskutečnili s partnery z Havlíčkova Brodu a Dolného Kubína, komunikačními jazyky byly čeština a slovenština. Svět pohádek je blízký zejména mladším žákům, ale i pro starší žáky bylo netradiční setkávání s pohádkami přínosné. Rozšířili si své znalosti z hodin literatury, naučili se rozlišovat mezi pohádkami klasickými a umělými, v rámci hodin slohu se pokusili vytvořit pohádky vlastní. Seznámili se také se slovanským jazykem, který je češtině nejbližší - se slovenštinou. Projekt rozvíjel čtenářskou gramotnost žáků, vyzkoušeli si i autorské psaní. Na projektu pracovali žáci 8. ročníku při hodinách českého jazyka a částečně i žáci 9. ročníku v hodinách informatiky, dále žáci navštěvující volitelný předmět projektový seminář a volnočasový ERAklub. V rámci projektu vytvořili celou řadu výstupů.

Video Dot Day

Návrh DOT DAY - Z rozprávky do rozprávky uživatele Janka Lastičová

Evropský den jazyků - Slovník pohádkových postaviček

Pohádkové postavičky v Chatterpix Kids

Návrh Chatterkid uživatele Janka Lastičová

Společné vánoční čtení - video

Společné vánoční čtení - audio/video kniha

 
Den bezpečnějšího internetu

Návrh Beige Blank 6 Panel Comic Strip uživatele Huu Thien Nguyen

Hádanky ve WordArtu

Zimní kniha tvořivých nápadů

Společný plakát ke Světovému dnu vody

Barevné dny ve škole

Poznávej a tvoř design

Malá mořská víla - animujeme

Návrh Den vody - Malá mořská víla uživatele Jana Anděl Valečková

Kniha lesních hádanek

Autoři Pohádek

Čtenářský deník

Kniha příběhů

Kniha nápadů pro wellbeing

Video wellbeing

Návrh Welbeing uživatele Katka a Marcel Flajs

Finální video o projektu

Návrh Z pohádky do pohádky - video uživatele Jana Anděl Valečková