Z pohádky do pohádky


Speech Synthesis

Projekt Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky je realizován mezi školami v České republice a na Slovensku, komunikačními jazyky jsou čeština a slovenština. Žáci se postupně hravým a věku přiměřeným způsobem seznamují s pohádkami, pohádkovými tvory, světem fantazie, spisovateli a ilustrátory. Seznamují se také se slovanským jazykem, který je češtině nejbližší - se slovenštinou. Učí se vnímat, naslouchat s porozuměním, ale také tvořit. Připravíme hry, představení pro prarodiče, maminky, spolužáky, rodiče. Budeme posilovat generační vztahy. Žáci si zlepší čtenářskou gramotnost, budou rozvíjet i autorské psaní. Naučí se vyhledávat, zpracovávat a aplikovat informace získané v běžném životě. Připravíme soutěže, zapojíme se do národních i mezinárodních literárních a výtvarných soutěží. Vytvoříme digitální knihu-videozáznam a knihu nápadů. Ty pak budou zpřístupněny veřejnosti v elektronické podobě.

Na projektu pracují žáci 8. ročníku v rámci hodin českého jazyka, žáci 9. ročníku v hodinách informatiky, žáci navštěvující volitelný předmět projektový seminář a volnočasový ERAklub.

Naše společné čtení vánoční pohádky: