Národní plán obnovy


iSpeech

Naše škola je zapojena do tohoto projektu v období 1. 1. 2023 - 31. 8. 2025. Celková Výše dotace činí 1 887 322,- Kč.
Účelem dotace je posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě našeho regionu.

V rámci projektu jsou pro žáky organizovány snídaňové kluby. Škola bude realizovat různé akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči - plánujeme školní akademii, sportovní den pro rodiče a děti, oslavu 50. výročí školy). Uskuteční se také zážitkové vzdělávací programy pro žáky. V rámci pedagogické intervence zaměřené na podporu  rané adaptace žáků pořádáme adaptační programy pro 1. a 6. třídu a učitelé vedou doučování. Pedagogům je určen koučink pro vedoucí pracovníky, supervize a DVPP. Ve škole budou působit pracovník volnočasových aktivit, adaptační koordinátor a koordinátor inkluze.