Vzdělání pro budoucí život


Text to Speech Voices
Szkola Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstancow Wielkopolskich v Mielżynu realizovala v rámci programu Erasmus+ (KA229) projekt Von Güterschaft bis Bitcoin - der Handel rollt weiter - From Barter to Bitcoin - The wheel trade is going on - Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy. Naše škola byla v tomto projektu eTwinningovým partnerem - naši žáci spolupracovali s partnery z Polska, Bulharska, Řecka a Španělska online (v prostředí TwinSpace). Cílem projektu bylo seznámit žáky s různými řemesly, motivovat je k dalšímu vzdělávání na středních školách a připravit je na vstup na trh práce. V květnu 2022 se uskutečnila mezinárodní vzdělávací aktivita výše uvedeného projektu v Mielżynu a polští partneři nám nabídli možnost se této mobility zúčastnit. Díky projektu Vzdělání pro budoucí život, který byl rovněž financován z programu Erasmus+, se mohlo 8 žáků a 2 vyučující naší školy zúčastnit mezinárodní vzdělávací aktivity v Mielżynu a spolupracovat s partnery rovněž osobně, nikoli pouze online. 

Žáci měli možnost seznámit se s různými profesemi a možnostmi uplatnění na trhu práce, což jim pomůže při následné volbě studia na střední škole a budoucího povolání. Komunikačním jazykem projektu byla němčina, při spolupráci s vrstevníky měli tedy rovněž možnost zdokonalit se v tomto jazyce.