Share our local heritage


iSpeech.org
Na projektu spolupracují žáci z venkovských regionů z České republiky, Španělska, Rumunska s žáky z větších měst na Slovensku. Komunikačním jazykem je angličtina. Z naší školy na projektu pracují žáci 8. a 9. ročníku v rámci hodin angličtiny, žáci navštěvující volitelný předmět projektový seminář a volnočasový ERAklub. Cílem je seznámit partnery s místem, kde žijeme - jeho historií, kulturou, tradicemi,...