Dotační programy


iSpeech.org

Evropský sociální fond

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu Projektové období Výše dotace
Moderní výuka 1. 9. 2010 – 28. 2. 2013 875.848,- Kč
Český les – místo, kde žiji 2013 – 15  
Janička 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015  
COOL pedagog 1. 9. 2014 – 27. 9. 2015 158.794,46 Kč
Čtení a cizí jazyky zajímavě 1. 7. – 31. 12. 2015 556.011,- Kč
Moderně ve výuce 1. 9. – 31. 12. 2015 473.044,- Kč

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu Projektové období Výše dotace
Vše pro děti 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 605.884,- Kč
Vše pro děti II 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 970.500,- Kč

iROP

Název projektu Projektové období Výše dotace
Učíme se pro život 2018 3.222.777,- Kč

Dotační programy Plzeňského kraje

Název projektu Projektové období Výše dotace
Bezpečné branky 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 40.000,- Kč
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015 22.791,- Kč
Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 2015

2016

2017

2018

2019

20.000,- Kč

20.000,- Kč

15.000,- Kč

30.000,- Kč

40.000,- Kč

Podpora tělovýchovy a sportu 2016

2017

20.000,- Kč

25.000,- Kč

Mikrogranty pro oblast školství a mládeže 2019

2020

10.000,- Kč

15.000,- Kč

Nadace Partnerství

Název projektu Projektové období Výše dotace
Na zelenou aneb V Přimdě bezpečně do školy 2015 62.000,- Kč

Dotační programy MŠMT

Název projektu Projektové období Výše dotace
Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

2017

2018

2019

2020

150.887,- Kč

172.579,- Kč

123.247,- Kč

122.443,- Kč

Národní plán obnovy

     
Na každém záleží 2023 - 25 1 887 322,- Kč