Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

eTwining is sharing

JanaProjekt eTwinning is sharing jsme uskutečnili společně s francouzskou Collège Jean Rostand v Draguignanu a s Ysgol Hendre ve velšském Bryncochu, která je speciální základní školou. 

Projekt jsme původně zahájili pod názvem Blogging is sharing, neboť jsme chtěli vytvořit společný blog za využití webové aplikace Kidblog.org. Vzhledem k tomu, že původně volně použitelná stránka Kidblog, je nyní již placená, přenesli jsme veškeré výstupy do TwinSpace. 

V úvodu projektu měli žáci za úkol vytvořit svého avatara a stručně se představit. Poté vypracovávali úkoly pro své partnery – osmisměrky, puzzle, kvízy. Vyměnili si rovněž vánoční a velikonoční přání. Velkým svátkem byla společná evropská snídaně – žáci nachystali dobroty typické pro naše tři partnerské země a společně ve škole posnídali. K zajímavým aktivitám patřilo rovněž „kódování“, jež pomáhalo rozvíjet logické myšlení dětí. Žáci všech tří škol utvořili jednu společnou virtuální třídu a vyzkoušeli si blokové programování, na něž pak navázali programováním jednoduchých her ve Scratchi. Tvoření her pro kamarády a možnost zahrát si ty, které vytvořili žáci ve Walesu a Francii, patřilo k nejzajímavějším aktivitám projektu. Všechny projektové úkoly jsme se snažili plnit ve stejnou dobu (ve stejný den, týden,…). Žáci všech tří zemí například pozorovali jeden týden počasí a pak je porovnávali prostřednictvím různých grafů vytvořených v Excelu). Stejně tak „hodinu kódu“ jsme uskutečnili ve stejný den. Na závěr žáci zhodnotili celou práci na projektu (využili jsme k tomu formulář Google) a připravili pro své kamarády certifikáty jako poděkování za dobře odvedenou práci. Do hodnocení projektu vstoupili i ředitelé škol – jejich dopisy lze nalézt v TwinSpace. 

Na projektu spolupracovali žáci z běžných základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a učili se tak vzájemné toleranci. Náš úspěšný projekt dokázal, že takováto spolupráce je možná. Do projektu byli zapojeni žáci IX. třídy.

Zde jsou odkazy na stránky projektu:

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/9040.

Kidblog: https://kidblog.org/class/mrs-gaiffesandersvaleckovas-class-blog/posts 

Některé z her vytvořených ve Scratchi: 

https://scratch.mit.edu/projects/111394959/

https://scratch.mit.edu/projects/111395407/

https://scratch.mit.edu/projects/114427405/

Evropská snídaněBlokové programování

eTwining is sharingeTwining is sharing


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na