eTwinning 2022-23


iSpeech.org

Projekty 2022 - 23 

Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol

Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol se konalo 29. září 2022 v Praze. Cílem setkání bylo seznámit ředitele s možnostmi mezinárodní spolupráce škol a upozornit je na důležitost této spolupráce pro budoucnost jejich škol. Seznámili se jak s aktivitou eTwinning, tak s programem Erasmus+. Příklady úspěšných projektů realizovaných v rámci eTwinningu a Erasmu+ prezentovali zkušení ambasadoři eTwinning. 

Následovaly skupinové moderované diskuse, v nichž ředitelé probírali otázku internacionalizace v jejich školách, možnosti realizovat eTwinningový projekt či se zapojit do programu Erasmus+. Zhodnotili nejen výhody těchto programů, ale hovořili i o tom, co jim brání zapojit se do mezinárodních projektů. Své poznatky nakonec prezentovali ostatním skupinám. Shodli se, že obrovským přínosem pro školu je především zvýšení jazykových kompetencí vyučujících i žáků a zlepšení atmosféry ve škole. Velkou motivací ředitelů pro zapojení se do mezinárodního projektu je také zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti školy.

Výroční konference, téma "Naše budoucnost: krásná, udržitelná, společná"

Ve dnech 20. - 22. října 2022 se konala výroční eTwinningová konference (online), jejímž letošním tématem byla budoucnost evropských škol. Jak jednotlivé proslovy, tak všechny workshopy představovaly moderní trendy ve výuce a byly obrovskou inspirací pro zúčastněné učitele. 

Slovanský seminář Přerov

Ve dnech 17.-19. listopadu 2022 se konal v Přerově Slovanský seminář pro učitele základních škol z České republiky, Polska a Slovenska. Účastníci se zde seznámili s metodikou eTwinningového projektu a sami zde vytvořili vlastní mezinárodní projekty, které v závěru semináře prezentovali ostatním. Součástí semináře byly rovněž příklady dobré praxe zkušených ambasadorů eTwinning či možnost vyzkoušet si virtuální realitu.

Výroční konference eTwinningových škol

Výroční konference eTwinningových škol se konala online ve dnech 7. - 9. prosince 2022. Tématem konference byly "eTwinningové školy jako inkluzivní a inovativní vzdělávací organizace. Učitelé z eTwinningových škol měli díky konferenci možnost setkat se se svými zahraničními kolegy alespoň online, spolupracovat s nimi v rámci workshopů, sdílet své zkušenosti a naučit se mnoho nového.