Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

eTwinning 2015 -16

Projekty 2015 - 16 

  • eTwinning is sharing
  • Geography through postcards
  • Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents
  • Reisen macht uns Spaß
  • Račte vstoupit

Tři z těchto projektů byly oceněny Národním i Evropským certifikátem kvality:

eTwinning is sharing

Národní certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

Geography through postcards

 

Národní certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

 

Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents

Národní certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

Národní konference eTwinning v Praze

Velmi dobrou práci odvedli ve školním roce 2014 - 15 žáci 2. stupně, kteří pracují na mezinárodních projektech v rámci aktivity eTwinning. Zapojili se celkem do šesti projektů, z nichž tři byly oceněny Národním certifikátem kvality, který je udělován jen těm nejlepším projektům. Žáci nynější 9. třídy dokonce projektem Filmstudio dosáhli na 3.  Národní cenu eTwinning. Národní certifikáty kvality převzala na Národní konferenci eTwinning v Praze z rukou Martiny Nebeské (odborná referentka eTwinning) a Barbory Grečnerové (vedoucí oddělení eTwinning a EUN DZS) ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Národní cenu eTwinning pak Mgr. Husákové předali Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., (náměstkyně ministryně školství), Ing. Iva Tatarková (ředitelka Domu zahraniční spolupráce) a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant vzdělávání, jeden z hodnotitelů projektu). Díky úspěchu projektu Filmstudio se jeho vedoucí, Mgr. Jana Anděl Valečková, zúčastnila Evropské konference eTwinning, která se konala 22. – 24. října v Bruselu.

Národní konference eTwinning v PrazeNárodní konference eTwinning v Praze

Národní konference eTwinning v PrazeNárodní konference eTwinning v Praze

Evropská konference eTwinning v Bruselu

Evropské konference eTwinning se zúčastnilo na 500 zástupců škol a Národních podpůrných středisek z celé Evropy a několika přidružených zemí (např. Ázerbájdžán, Gruzie,…), atmosféra byla nepopsatelná. Účastníci konference navazovali nová přátelství, vyměňovali si zkušenosti, uzavírali nové projekty. Po tři dny to v hotelu Crowne Plaza, dějišti konference, hučelo jako v úle. Ožily i ulice Bruselu, v nichž zúčastnění eTwinneři sehráli zajímavou hru. Možnost zúčastnit se tohoto velkolepého evropského hemžení byla pro nás nezapomenutelným zážitkem a cennou inspirací do budoucna, čehož si velmi vážíme a určitě jich využijeme i v další projektové práci.

Evropská konference eTwinning v BruseluEvropská konference eTwinning v Bruselu

Evropská konference eTwinning v Bruselu

Prezentace projektů

Projekty, na nichž pracujeme v rámci eTwinningu i Erasmu+, stejně jako projekty financované z ESF a státního rozpočtu ČR či podpořené Plzeňským krajem jsme představili spolužákům a jejich rodičům při rodičovských schůzkách (18. listopadu 2015), během projektového Dne Evropy (9. května 2016), Dne cizí země (20. května 2016, „global village“ v rámci projektu Edison) a na školní akademii (24. června 2016), jíž se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a další veřejnost, a během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy. Žáci pracující na projektech byli odměněni během slavnostního zakončení školního roku, někteří byli rovněž přijati starostkou města, která také ocenila jejich práci. 

Odkaz na stránky Tachovského deníku, kde je rovněž zmínka o našich projektech: 

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/za-evropske-penize-do-sveta-20151012.html

Níže v přílohách jsou krátké prezentace představující stručně naše projekty.

Prezentace projektůPrezentace projektů

Prezentace projektů

Den Evropy

V pondělí 9. května 2016 si žáci 2. stupně připomněli Den Evropy či Schumanův den, který je jedním z významných dnů Evropské unie. Den Evropy je rovněž svátkem eTwinningu, do nějž je přimdská škola zapojena od roku 2010. Podařilo se nám realizovat řadu úspěšných eTwinningových projektů, náš projektový den byl tedy nejen oslavou Dne Evropy, ale samozřejmě i eTwinningu.

Erasmus a eTwinning (7.13 MB)


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na