Intercultural Project


iSpeech.org
Projekt vznikl na mezinárodním kontaktním semináři, který se konal ve dnech 1. – 3. září 2016 na zámku Štiřín. Vyučující jednotlivých škol (až na školu rumunskou, jež se semináře nezúčastnila) se osobně znají, co je pro projektovou práci velké plus. Cílem projektu bylo seznámit žáky jednotlivých partnerských škol s kulturou zúčastněných zemí. Žáci nejprve představili sami sebe, svoji školu, město region a zemi prostřednictvím videí, prezentací a slideshow. K seznamovacím aktivitám patřil tzv. Mystery Skype, během nějž žáci prostřednictvím vhodně volených otázek pátrali po tom, odkud pocházejí jejich projektoví partneři. Postupně tak odhalili, že budou spolupracovat s kamarády z Dánska, Chorvatska a Slovenska. S regionální historií bylo spojeno představení významných církevních památek v okolí našich škol (kostely, kláštery,…). Žáci je představili formou prezentací či dokumentů a připojili několik úkolů pro své partnery.

V příštím školním roce bychom rádi tento eTwinningový projekt rozšířili na projekt financovaný z programu Erasmus+: KA2. Naše žádost byla v Dánsku, odkud pochází naše koordinátorská škola, schválena. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Do projektu se zapojili zájemci z 8. a 9. třídy.