Christmas in our country


Powered by iSpeech
Jednalo se již o druhý projekt uskutečněný s litevskou školou, na níž vyučuje Saulius Pečkauskas. Komunikačním jazykem byla angličtina. Žáci měli za úkol nakreslit na čtvrtku jednoduché obrázky - symboly Vánoc - a připsat k nim několik krátkých vět. Jednotlivé stránky (práce žáků) byly svázány do knihy a zaslány partnerské škole. Výtvarně nadané žákyně 7. – 8. ročníku vytvořily tzv. projektové (či tematické) knihy zaměřené na oslavu Vánoc. Projekt byl realizován v rámci průřezového tématu multikulturní výchova. Díky němu jsme se dozvěděli, jak slaví Vánoce naši kamarádi v Litvě.