Teatrzyk Kamishibai…


iSpeech
Jedná se o česko-polský projekt, jehož tématem je dramatická výchova. V druhém pololetí školního roku 2022 - 23 na něm pracovali žáci navštěvující projektový seminář a ERAklub. nestihli jsme realizovat všechny naplánované aktivity, proto s partnery uvažujeme o pokračování práce na projektu v příštím školním roce.

S divadélkem kamishibai se čeští žáci blíže seznámili na mezinárodním setkání v Polsku, kde se od zkušenějších polských kamarádů naučili, jak pomocí kamishibai jednoduché představení vytvořit. Vzhledem k tomu, že setkání v Polsku bylo spojeno s prací na dvou našich eTwinningových projektech - UNICEF-Puppen auf Europareise a Teatrzyk Kamishibai - byly námětem všech divadelních představení, která žáci vytvořili, příběhy panenek UNICEF.

Návrh Teatrzyk Kamishibai - UNICEF-Puppen uživatele Jana Anděl Valečková