Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

2023-24

Setkání v Rimavské Sobotě

Šestnáct žáků 7. – 9. ročníku, kteří po celý rok aktivně pracovali na eTwinningových projektech, mělo díky programu Erasmus+ možnost navštívit ve dnech 10. – 14. června 2024 naši partnerskou školu v Rimavské Sobotě.

Program korespondoval s aktivitami projektu Time to travel (Čas cestovat). Naši žáci objevovali krásy Slovenska společně se svými vrstevníky ze ZŠ Š. M. Daxnera. Kvůli trvalým dešťům musel být původně naplánovaný program upraven a některé aktivity nahrazeny jinými. Pondělní program byl věnován „teambuildingu“ prostřednictvím sportu. V Gym Areně v Rimavské Sobotě si žáci obou škol rozdělení do tří mezinárodních týmů zahráli badminton, bowling, šipky a kulečník. V úterý se vydali do Košic, kde si zasportovali v hale FamilyGym, prohlédli si náměstí a nádherný dóm sv. Alžběty. Ve středu si podle původního programu měli vyzkoušet jízdu na paddleboardech, to však kvůli deštivému počasí a vzestupu hladiny vodní nádrže Teplý vrch nebylo možné. Místo toho se dozvěděli něco o geografii Slovenska, zasportovali si ve školní tělocvičně a vydali se na výlet do Brezna, kde si prohlédli museum automobilů. Při návratu z Brezna vystoupali k rozhledně Zbojská a povečeřeli v tamní salaši. Ve čtvrtek prozkoumali jeskyni Domica, součástí prohlídky byla i krátká plavba po podzemní říčce Styx a poté si prohlédli kaštiel Betliar. V pátek dopoledne navštívili výstavu o Harry Potterovi v knihovně a poté se v doprovodu archeologa Gemersko-malohontského musea vydali na procházku po dávné historii Rimavské Soboty. Odpoledne se v osmi mezinárodních týmech proměnili v majitele cestovních kanceláří, kteří nabízejí lákavé zájezdy do nejrůznějších destinací.

Týden utekl jako voda, po společné páteční večeři nezbylo než se rozloučit a vydat na cestu k domovu. Těšíme se na další shledání – v příštím školním roce zase na Přimdě!

Stínování na Slovensku

Mgr. Jana Anděl Valečková měla možnost navštívit v týdnu od 6. do 10. května partnerskou školu v Dolním Kubíně na Slovensku a vyzkoušet si díky programu Erasmus+ tzv. stínování (job-shadowing, tedy pozorování práce kolegů ze zahraniční školy za účelem studia jejich pracovního prostředí, činností a metod a následné využití těchto nových zkušeností ve vlastní praxi).

Základní škola Přimda a Cirkevná spojená škola Dolný Kubín spolupracují úspěšně již několik let na mezinárodních projektech v rámci eTwinningu. V letošním roce spolu realizují společný projekt Čas na relax.

V průběhu stínování v CSŠ měla Mgr. Anděl Valečková možnost prohlédnout si školu a seznámit se s výstupy různých projektů a jiných školních aktivit, pozorovat využívání projektové výuky na 1. stupni ZŠ (aktivity ke Dni Evropy), navštívit hodiny informatiky a výtvarné výchovy v různých ročnících 1. i 2. stupně, seznámit se s využíváním virtuální reality ve výuce. V neposlední řadě si také prohlédla školní zahradu. Předem dohodnutý program byl narušen v úterý 7. května nečekaným poplachem – byl ohlášen bombový útok ve slovenských školách. Pedagožka se tak zcela neplánovaně zúčastnila i evakuace školy, která proběhla naprosto profesionálně a disciplinovaně. I přes úterní nucené opuštění školy se podařilo realizovat téměř všechny naplánované aktivity stínování.

Ve škole ji mimo jiné zaujaly četné relax zóny – příjemná odpočinková místa, která mohou žáci využívat v rámci well-beingu nejen o přestávkách, ale také například při četbě knih v hodinách slovenského jazyka a literatury.

Ve volném čase se Mgr. Anděl Valečková pod vedením své kolegyně a projektové partnerky Mgr. Janky Lastičové seznamovala s historií a kulturou Dolního Kubína a se slavnými osobnostmi, jež v tomto krásném slovenském městě žily a působily (P. O. Hviezdoslav, J. Matúška,…).

Tři dny v partnerské škole utekly jako voda. Ze svého pobytu si vyučující odvezla spoustu nových zkušeností, které bude moci dále využívat ve své praxi a sdílet s ostatními kolegy a kolegyněmi. Kromě toho měla možnost podílet se na realizaci aktivit projektu Čas na relax.

Obrovský dík patří řediteli CSŠ, Mgr. Ľudovítu Mačorovi, který stínování ve své škole umožnil a seznámil ji s využíváním VR ve výuce, a Mgr. Jance Lastičové, jež měla hlavní zásluhu na naplánování všech aktivit stínování v CSŠ a byla mentorkou své české kolegyně. Veliký dík náleží také Mgr. Evě Dieškové a Mgr. Ľudmile Chomistekové, jejichž hodiny informatiky mohla vyučující z naší školy navštívit. Stínování v CSŠ Dolný Kubín bylo neocenitelnou zkušeností.

Stínování

Vzdělávací aktivita ve Španělsku

Od 7. do 13. dubna se ve španělské Málaze konal kurz zaměřený na proces internacionalizace. Ten by měl spočívat například v navazování zahraniční spolupráce mezi školami, zkvalitnění jazykových kompetencí žáků a pedagogů a následné vytváření mezinárodních přátelství mezi studenty.

Celý kurz se konal v komplexu budov Sensara, kde žijí španělští senioři, od kterých jsme si v průběhu přestávek vyslechli spoustu zajímavých životních příběhů. Týdenního semináře se zúčastnilo přes 30 pedagogů z Norska, Švédska, Dánska, Rumunska, Řecka, Nizozemska, Finska, Itálie, Německa a České republiky.

Náplní týdne byly diskuze o vzdělávacích systémech v jednotlivých zemích, vytváření dokumentu vedoucímu k internacionalizaci naší školy nebo přednášky o nových akteditacích Erasmus+ do příštích let.

Ze Španělska si odvážím množství cenných zkušeností, nové poznatky, ale také přátelství a příslib dalších mezinárodních spoluprací pro naši školu.

(Karolína Rubantová)

Španělsko 2

Setkání ve Slovinsku

V rámci eTwinningového projektu Verborgene Schätze - Skriti zakladi - Skryté poklady nachystali slovinští partneři na čtvrtek 4. dubna pro své partnery pokladovou hru. Žáci všech čtyř partnerských škol navštívili společně museum Gewerkenegg věnované těžbě rtuti a odpoledne, rozděleni do 11 mezinárodních týmů, poznávali poklady slovinského města Idrija za pomoci aplikace Actionbound.

Pro naše žáky bylo čtvrteční hledání pokladu jen jednou z aktivit, kterým se mohli společně se svými slovinskými kamarády věnovat. Díky programu Erasmus+ totiž strávili ve Slovinsku celý týden a v rámci projektů Entdecke Slowenien a Verborgene Schätze měli možnost poznat jak krásy, tak kulturu a historii této krásné země. S kamarády z Cerkna se seznámili s tradicí masopustních laufrů v městečku Cerkno, vyšívali tradiční slovinské vzory na pouzdra na tužky, nadabovali video o Krtkovi a jeho kamarádu macarátovi, video o panenkách UNICEF i dramatizaci pověsti o jezeru Bled a navštívili jednoho z místních řemeslníků, jehož koníčkem je tvorba miniatur staveb z okolí Cerkna. S děvčaty z Idrije se věnovali paličkování, tvořili komiksy na téma slovinských pověstí a navštívili Antoniovu štolu – druhý největší rtuťový důl na světě.

Společně s žáky obou slovinských škol si prohlédli vojenský hřbitov z 1. světové války v Loče u Tolminu a poté se vydali proti proudu malebné horské řeky Soča k vodopádu Kozjak. Odpoledne téhož dne navázali na návštěvu vojenského hřbitova a v obci Drežnica zavítali k místnímu sběrateli, který ve svém domku shromáždil mnoho artefaktů z 1. světové války a o těch svým návštěvníkům povyprávěl. Po prohlídce unikátní soukromé sbírky zavedl své hosty do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova V Drežnici a seznámil je s historií tohoto svatostánku.

Přestože sobota byla posledním dnem ve Slovinsku, i ona byla věnována poznávání pokladů této malé země. Postojnská jeskyně, jež je domovem vzácného macaráta jeskynního, všechny uchvátila. Závěrečná zastávka čekala objevitele v Lublani – prošli se historickým centrem města a navštívili zdejší hrad.

Z hlavního města Slovinska se unavení, ale spokojení cestovatelé vrátili domů.

Návrh Treffen in Slowenien uživatele Jana Anděl Valečková

 

 

Vzdělávací aktivita ve Finsku

 

Od 11. do 15. února 2024 jsem se zúčastnila kurzu zaměřeného na budoucí vzdělávání a vzdělávání pro život. Celý kurz se konal v malém finském městečku Kirkkonummi a mou skupinu tvořil ředitel základní školy ve Francii, dvě učitelky angličtiny z Martiniku, učitelka z prvního stupně z Portugalska a naše lektorka Tuovi. Během prvních dnů jsme získávali poznatky o finském vzdělávání, poté jsme navštívili i jednu ze základních škol a poznávali krásy Finska.

Na základních školách se snaží žáky vzdělávat spíše více pro život. Místo hodin fyziky nebo chemie se učí manuální práci (práce se dřevem, šití, vaření, učí se postavit základy domů). Každé dítě tam hraje alespoň na jeden hudební nástroj, který si mohou zvolit v bohatě vybavené učebně. Na vybraný nástroj poté hrají po celou dobu studia. Toto všechno mají přímo dané v RVP.

Funguje tam velká důvěra mezi učiteli a žáky, učitel často pomáhá jiným žákům, zatímco žák sám pracuje s pilou, s noži, s jehlami a k úrazům tam téměř vůbec nedochází. Také ve velkém pracují s notebooky, které v 7. třídě dostávají od školy. Při samostatné práci mohou odejít ze třídy třeba na chodbu a nikdo je nechodí kontrolovat, jestli opravdu pracují a nedělají nějaké hlouposti.

Týden jsme zakončili návštěvou technického vzdělávacího centra, podobného naší Techmanii. Kurz hodnotím jako užitečný, odvážím si z něj spoustu zážitků a nabytých vědomostí a s čistým svědomím ho mohu doporučit i ostatním.

(Karolína Rubantová)

Finsko

Návštěva z Rimavské Soboty na Přimdě

V týdnu od 4. do 8. prosince 2023 hostila naše škola 17 žáků a tři vyučující z partnerské Základní školy Š. M. Daxnera v Rimavské Sobotě. Z přimdské školy se setkání zúčastnili žáci 9. ročníku a částečně i ročníku 8.

Po úvodním seznámení prostřednictvím ledolamek čekal žáky obou škol teambuilding, jehož cílem bylo stmelení šesti mezinárodních skupin.

Tématem setkání bylo cestování a poznávání jiných zemí. Každý z týmů reprezentoval jeden evropský stát: Českou republiku, Dánsko, Francii, Itálii, Španělsko a Švýcarsko. Úkolem bylo představit ostatním týmům zvolený stát prostřednictvím divadélka Kamishibai – skupiny mohly vytvořit příběh o dané zemi, turistického průvodce aj.

V úterý dopoledne si slovenští žáci společně s přimdskými osmáky vyzkoušeli nové výtvarné techniky (obrácenou kresbu a malování do mouky) a běhací diktát. Školu také navštívil Mikuláš v doprovodu čertů a andělů a přinesl balíčky i všem účastníkům setkání. Odpoledne byly na programu sportovní aktivity v tělocvičně.

Ve středu se účastníci setkání vydali do Plzně, kde si nejprve protáhli těla v aréně Jump Family a poté si vyzkoušeli své znalosti z přírodních věd v expozicích Techmanie.

Ve čtvrtek se cílem společného výletu stala Praha. Na Pražském hradě čekala týmy úkolová Hra na Hrad a po ní pak v Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě.

Pátek byl věnován adventním dílnám a výrobě vánočních dekorací a dárků. Žáci si vyzkoušeli výrobu ozdob z překližky, tvořili vyšívaná přáníčka, plstěné sovičky, vlněné čepičky a sněhuláky z vatových kuliček, vyráběli svíčky z včelího vosku a šili vánoční skřítky.

Pozdě odpoledne představila každá skupina svoji „zemi“ prostřednictvím divadélka Kamishibai. Na závěr pak žáci setkání zhodnotili pomocí jednoduchých dotazníků. Setkání bylo oficiálně zakončeno společnou večeří ve školní jídelně. Ve skutečnosti ale neskončilo, jen dětem po týdnu aktivního učení nastal volný čas a odpočinek, který trávily podle svých zájmů – někteří na diskotéce, jiní prostým povídáním si. Poslední dvě noci (od čtvrtka do soboty) totiž spali jak slovenští, tak čeští žáci společně ve školní tělocvičně, a měli tedy možnost trávit společně i volný čas.

Všechno jednou končí a stejně tak skončilo i toto příjemné mezinárodní setkání. V sobotu ráno se slovenská výprava vydala na dlouho cestu k domovu a nedlouho po ní vyrazili do svých domovů i přimdští žáci.

Setkání se – dle hodnocení jeho účastníků – vydařilo. Poděkování patří všem pedagogům i žákům, kteří se na jeho organizaci podíleli. Už nyní se mohou těšit ne červen, kdy by pro změnu oni měli vycestovat do Rimavské Soboty.

 

Erasmus+

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na