Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Školní knihovna

Školní knihovna je žákům otevřena každé pondělí od 14:30 do 15:30. Výběr je z řady titulů, na své si přijdou malí i velcí. Kromě knih zařazených do žákovské knihovny si mohou žáci vypůjčit i tzv. zjednodušenou četbu v anglickém či německém jazyce, v níž se nacházejí jak tituly pro úplné začátečníky, tak knihy pro zdatné angličtináře či němčináře.

Knihovna žákovská abecedně 2017 (1.5 MB)

Zjednodušená četba (239.09 kB)

knihovna


Čtení pomáhá

Knihy ve školní knihovně jsou označeny záložkami informujícími o tom, který titul je uveden na seznamu aktivity Čtení pomáhá. Tyto knihy jsou barevně vyznačeny i v níže uvedeném seznamu:

 • Červeně – první stupeňčtení
 • Modře – druhý stupeň
 • Zeleně – střední školy

Knihy z aktivity Čtení pomáhá (214.5 kB)

Knihovní řád

 • Knihovna je knihovnou Základní školy v Přimdě a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem žákům bez rozdílu knihovnické a informační služby
 • Uživatelem se může stát každý žák Základní školy Přimda
 • Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka, musí se podrobit stanoveným opatřením a v prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek
 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky
 • Knihovna půjčuje publikace z vlastního fondu
 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel publikaci prohlédnout a ihned ohlásit veškeré zjištěné závady
 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc,může však být po dohodě s knihovnicí prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li publikaci další uživatel
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení publikace před uplynutím výpůjční lhůty
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčenoupublikaci v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu
 • Je zakázáno zasahovat jakýmkoli způsobem do publikace (podtrhávat či zvýrazňovat text, psát poznámky na okraj či do textu atd.)
 • Vypůjčenou publikaci nesmí uživatel půjčovat dalším osobám a ručí za ni do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam
 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození publikace a nahradit škodu
 • O způsobu náhrady publikace rozhoduje knihovna
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů

Platnost knihovního řádu od 1. 10. 2014

Ředitelka ZŠ Přimda: Mgr. Marcela Husáková

Knihovnice: Mgr. Jana Anděl  Valečková

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na