Prezentace projektu


iSpeech
Projekt jsme představili spolužákům a rodičům při rodičovských schůzkách (18. listopadu 2015), během projektového Dne Evropy (9. května 2016), Dne cizí země (20. května 2016, „global village“ v rámci projektu Edison), na školní akademii (24. června 2016), jíž se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a další veřejnost, a během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy.

Informovali jsme o něm také v místním tisku (Tachovský deník, Přimdský zpravodaj). Odkaz na stránky Tachovského deníku, kde je rovněž zmínka o našem projektu: 

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/za-evropske-penize-do-sveta-20151012.html 

Prezentace našeho projektu během tzv. global village (v rámci projektu Edison):

 

Děti pracující na projektu připravily pro své mladší kamarády dva projektové dny, během nichž si mohli vyzkoušet některé z dovedností, které se žáci pracující na projektu naučili.