Food bridges


iSpeech.org
Na začátku školního roku 2011-12 jsme s partnerskou školou z Draguignanu ve Francii zahájili práci na projektu Food bridges. Žáci obou škol si mezi sebou vyměnili dopisy, díky nimž se seznámili. Každý žák měl jednoho kamaráda v zahraničí. V rámci projektu spolu mohli žáci chatovat, posílat si e-maily. Vzhledem k tomu, že jsme s partnerskou školou komunikovali v angličtině, mohli si žáci též zdokonalit své jazykové dovednosti.

Hlavním úkolem všech účastníků bylo vyměnit si tradiční či zajímavé recepty, zkusit podle nich uvařit a na závěr pak vytvořit společnou česko-francouzskou kuchařku. A jak se nám vše podařilo? Stačí se podívat na následující odkazy:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54098/home

Česko-francouzská kuchařka