Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Projekt Bezpečně do školy

logo

Naše škola podala projektovou žádost nazvanou Na zelenou aneb V Přimdě bezpečně do školy. Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA, částkou 62.000,- Kč

V rámci projektu bude vypracována dopravní studie zaměřená na zklidnění dopravní situace na Přimdě, pořízen přístřešek na kola a koloběžky a bude prohlubována dopravní výchova dětí (formou soutěží, projektových dnů a dalších aktivit).

7. dubna se uskutečnil projektový den Umění přežít, během něhož si děti prohloubily své znalosti o správném chování v přírodě i za mimořádných situací či s poskytováním první pomoci, ale také z dopravní výchovy (dopravní značky, vybavení kola a cyklisty atd.).

22. dubna se konal projekt Den Země zaměřený především na ekologii. Děti čekaly nejrůznější vědomostně-dovednostní soutěže a také úklid odpadků v okolí Přimdy. Během úklidu se pohybovaly coby chodci po místních komunikacích, musely si tedy připomenout správné chování chodce v dopravním provozu.

Žáci, rodiče i zaměstnanci školy vyplňovali v dubnu dotazníky s otázkami týkajícími se dopravy dětí do školy a ze školy. Společně také vytvořili mapu nebezpečných míst na Přimdě, kterou jsme předali projektantovi, ing. Královi z Chebu. Setkání s ing. Králem se zúčastnili také starostka Přimdy, paní Marie Šperková, a místostarosta, ing. Jiří Kadera, kteří jsou členy pracovního týmu projektu.

Žáci se zapojili i do zkoumání dopravní situace na Přimdě. V určené hodiny počítali na třech nejrizikovějších místech množství projíždějících vozidel a procházejících chodců.

V měsíci květnu proběhla nejprve evropská kampaň ZOOM, při níž děti sbíraly tzv. zelené kilometry – za každou cestu do školy a ze školy, kdy šly děti pěšky, jely na kole či koloběžce. Dále se uskutečnila dopravní soutěž pro žáky 1. i 2. stupně, na jejíž organizaci se podílely i samy děti. Celkem pět stanovišť s úkoly čekalo čtyřčlenná družstva jednotlivých tříd. Děti musely prokázat znalost dopravních značek, první pomoci, vybavení kola a cyklisty, vyplnit test zaměřený na dopravní výchovu a také prokázat svoji zručnost a obratnost nejen při jízdě na kole.

V květnu se žáci zapojili také do výtvarné soutěže s dopravní tematikou. Hotové výtvory jsme vystavili v prostorách školy.

Ve středu 10. června se uskutečnil žákovský triatlon (plavání, jízda na kole a běh) a duatlon (jízda na kole a běh). Znalosti z dopravní výchovy zde využili nejen závodníci na kolech, ale i žáci, kteří pomáhali soutěž organizovat – vybaveni reflexními vestami a terčíky „STOP“ řídili provoz na komunikaci, kde se závod konal.

První část projektu Na zelenou završila 24. června 2015 návštěva žáků 3. – 5. tříd na dopravním hřišti v Tachově. Pod vedením zkušeného instruktora si zopakovali své znalosti z dopravní výchovy – zásady bezpečného pohybu po komunikacích, správné vybavení cyklisty a kola a nabyté vědomosti si ověřili při jízdě na kole či koloběžce na dopravním hřišti.

Projekt pokračoval na podzim 2015. V areálu školy byl vybudován přístřešek na kola a pracovní skupina vypracovala Školní plán mobility.

Na začátku října se žáci 1. stupně zapojili do doprovodných aktivit z Kampaně ZOOM – Děti v pohybu. Děti vyplňovaly pracovní listy zaměřené na dopravní výchovu a ekologické způsoby dopravy.

V pátek 13. listopadu byl v areálu školy za přítomnosti místostarosty Přimdy, ing. Jiřího Kadery, slavnostně uveden do provozu přístřešek na kola. Žáci 8. třídy si v tento den pro své spolužáky připravili dopravní soutěž, v níž musela jednotlivá družstva splnit pět úkolů – popsat správné vybavení jízdního kola a cyklisty, určit dopravní značky, splnit dopravní test, poskytnout první pomoc a překonat překážkovou dráhu.

V pondělí 30. listopadu 2015 navštívil školu ing. Petr Král, který je autorem dopravní studie pro Přimdu. Setkání s projektantem se zúčastnili starostka Přimdy Marie Šperková a místostarosta ing. Jiří Kadera, ředitelka školy Mgr. Marcela Husáková, zástupkyně ředitelky a členka Rady města Mgr. Marie Vítková, učitelka Mgr. Jana Anděl Valečková, členové Školské rady z řad rodičů i učitelů a žáci školy. Průběh předávání dopravní studie zdokumentoval Jindřich Sýkora z Tachovského deníku. 

Dotační programy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na